HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมสนับสนุนการแสดงหุ่นกระบอก 'ตะเลงพ่าย' รอบปฐมฤกษ์ จากผลงานการสรรค์สร้างกว่า 30 ปี ของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร และอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแสดงหุ่นกระบอก 'ตะเลงพ่าย' รอบปฐมฤกษ์ ผลงานชิ้นเอกจากการสร้างสรรค์กว่า 30 ปีของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2543 และคณะ ณ พิพิธภัณฑ์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต เขตสายไหม เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา โดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษสำหรับลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เพื่อช่วยระดมทุนให้มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต สามารถดำเนินการจัดสร้างหุ่นกระบอก โรงละคร ตลอดจนพิพิธภัณฑ์สำหรับสืบทอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ปรากฏในงานหุ่นกระบอกแก่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดสร้างหุ่นกระบอก 'ตะเลงพ่าย' เกิดขึ้นด้วยปณิธานในการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเชิดชูการเสียสละของบรรพชน โดยริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 และมีการจัดสร้างหุ่นกว่า 200 ตัว ประพันธ์บท บรรจุเพลง ตลอดจนคิดค้นฉาก และเทคนิคแสงสีใหม่ทั้งหมดภายใต้การควบคุมของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต และศิลปาจารย์หลากหลายท่าน อาทิ ครูชูศรี สกุลแก้ว ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ครูบุญยัง เกตุคง ครูวงษ์ รวมสุข และอาจารย์เยื้อน ภาณุทัต โดยมีจำนวนผู้เชิด และนักร้องนักดนตรีรวมเป็นจำนวนกว่า 250 คน จนถือได้ว่าหุ่นตะเลงพ่ายคือแหล่งชุมนุมศิลปกรรมชั้นสูง ไม่ว่า ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือประณีตศิลป์ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเชื่อมั่นใน 'บริการสากล บนจิตวิญญาณแก่นสารไทย' จึงมุ่งสนับสนุนผลงานศิลปะอันเป็นเอกนี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

บล.ภัทร คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ Finance Asia's Achievement Awards 2018 ประเภท BEST THAILAND DEAL

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน สร้างความสำเร็จระดับนานาชาติ รับรางวัล Achievement Awards 2018 ประเภท Best Thailand Deal – Thailand Future Fund ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเซีย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Financial Advisor and Joint Bookrunners) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (สิงคโปร์) จำกัด บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และบริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนทั้งหมด 44,700 ล้านบาท นับเป็นการเสนอขายที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประเทศไทยในปี 2561 โดยพิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ฮ่องกง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บล.ภัทร จัดสัมมนาใหญ่ The Year Ahead 2019 เปิดมุมมองจากกูรูชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและนักวิเคราะห์จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ แบล็กร็อค อินเวสท์เมนท์ เอเชีย และ เจ.พี. มอร์แกน แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ มาร่วมให้มุมมองในการสัมมนาหัวข้อ The Year Ahead 2019 'Opportunity Harnessed' ซึ่งจัดเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Private Wealth ของ บล.ภัทร ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา

บล.ภัทร คว้ารางวัล The Asset Triple A Regional Awards 2018 ประเภท Best Mid-Cap Equity IPO

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับรางวัลอันทรงเกียรติ The Asset Triple A Regional Awards 2018 ประเภท Best Mid-Cap Equity หรือการเสนอขายหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับหุ้นขนาดกลาง จากความสำเร็จในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP มูลค่ารวม 15.1 ล้านบาท งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

KKP สนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ต่อเนื่องปีที่ 17

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้ธีม Scaling Impact Through Innovation เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททั่วโลก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสานความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับนานาชาติ โดยเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ในการนี้ ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารเกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภท Platinum Award และ Gold Awards ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับ SME ในกลุ่มธุรกิจประเภทบริการจากอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากประเภทธุรกิจบริการ ประกอบด้วย บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับรางวัล Gold Awards และ บริษัท มาร์โค่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Platinum Awards ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561