HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านตลาดทุน จาก SET Awards 2021

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับ 3 รางวัลด้านความเป็นเลิศในธุรกิจ (Business Excellence) จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 (SET Award of Honor) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม ด้านการควบรวมกิจการ (ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สาธิต วิทยากร) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ธ.เกียรตินาคินภัทร ขึ้นแท่นหนึ่งในรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' ปี 2564 ต่อเนื่องปีที่ 7

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด เป็นผู้แทน รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งธนาคารได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งของธนาคารและความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

‘เคเคพี ไดม์’ ตั้งเป้าเป็นทางเลือกการลงทุนต้นทุนต่ำ ใช้เทคฯ และดาต้าลุยบริการดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ

บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด (ไดม์) บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทัลน้องใหม่ โดยกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเคพี ไดม์ เผยเป้าหมายของบริษัทในการเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำสำหรับลูกค้า ชูแนวคิดช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินแบบรอบด้าน ตั้งแต่การวางแผนการเงิน สร้างวินัยการออม ตลอดจนการเปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนและสินเชื่อของลูกค้าอย่างเหมาะสม คล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีและดาต้าในการดำเนินการทั้งหมด โดยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสทางการเงินให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อเพิ่มรูปแบบบริการทางเงินของกลุ่มธุรกิจฯ และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เกียรตินาคินภัทร ร่วมยินดี ‘ONEE’ หุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ของตลาดทุนไทย เข้าเทรดวันแรก

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหุ้นเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ในฐานะที่บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 496.25 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้น IPO ของ The One Enterprise ในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ส่งผลให้ ONEE ขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 4,218 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ณ ราคา IPO ที่ประมาณ 20,241 ล้านบาท ซึ่งพิธีเปิดการซื้อขายจัดขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

KKP ปั้นทายาทธุรกิจสำเร็จอีกรุ่นฉลองจบโครงการKKP.NEXT.GEN ปีที่ 8

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยอภินันท์ เกลียวปฎินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับทายาทของลูกค้าเงินฝากและลูกค้าลงทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ผ่านการอบรมโครงการ KKP.NEXT.GEN : From Study to Success รุ่นที่ 8 ซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทรจัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจให้สามารถสานต่อกิจการของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ ด้วยประสบการณ์จากผู้บริหารและ นักธุรกิจแถวหน้าหลากหลายวงการ พร้อมด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยพิธีจบการอบรมจัดขึ้น ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ สำหรับโครงการในปีนี้ เกาะกระแสสำคัญแห่งอนาคตอย่างเรื่องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ควบคู่ไปกับทักษะที่ขาดไม่ได้ของผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคัพ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Bitkub) ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิวพลาซ่า) พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group ศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ ‘นิ้วกลม’ นักเขียนชื่อดัง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ผนึกกำลัง “ทรูมันนี่” เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน ‘KKP CASH NOW’ บนแอปฯ TrueMoney Wallet

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ต่อยอดความร่วมมือกับ ทรูมันนี่ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบบริการสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ‘KKP CASH NOW’ บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครและยื่นเอกสารขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ที่มองหาแหล่งเงินทุนหรือเพิ่มสภาพคล่อง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถรับวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีทรูมันนี่สูงสุดถึง 400,000 บาท ทันทีที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8.99%* ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 60 เดือน มุ่งตอบสนองความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่ ธปท. คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการขอสื่นเชื่อที่ https://www.truemoney.com/cashnow-kkp หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 ทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น. หรือที่ธนาคารฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจสีเขียว มอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’ ห้องแสดงความงามแห่งมวลไม้ใหญ่ แก่ห้องสมุดออนไลน์และประชาชนทั่วไป พร้อมปล่อยภาพต้นไม้ให้ดาวน์โหลดฟรี

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’ ห้องแสดงความงามแห่งมวลไม้ใหญ่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจฯ ให้แก่ห้องสมุดออนไลน์และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมปล่อยภาพต้นไม้ใหญ่ให้ดาวน์โหลดฟรี 12 ต้น เพื่อเชิญชวนเหล่าคนรักต้นไม้ ร่วมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Virtual Background) สร้างบรรยากาศประชุมออนไลน์สไตล์ ‘คุยสบายใต้เงาไม้’ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ตามคิวอาร์โค้ดด้านบน