HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

1

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและบริษัทในเครือ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้จัดพิธีทำสมาธิ
และตั้งจิตอธิษฐานมุ่งนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ต่อมาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ได้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีโดยร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับเพลงความฝันอันสูงสุด และเนื่องในโอกาสปัญญาสมวาร (ครบรอบ 50 วัน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
เป็นประธานสงฆ์

2

บล.ภัทร รับ 3 รางวัล Platinum Awards 
จาก FinanceAsia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platinum Awards 
จาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินคุณภาพบนมาตรฐานสากลและนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดย บล.ภัทร ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศรวม 3 รางวัล ได้แก่ Best Domestic Investment Bank, Best Domestic Private Bank และ Best Domestic Equity House โดยมี ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายตลาดทุน 
ศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ และ
ณฤทธิ์ โกสลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทาง
การเงินส่วนบุคคลเป็นผู้แทนรับรางวัลที่โรงแรมคอนราด ฮ่องกงเมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2559

3

บล.ภัทรคว้า 3 รางวัลในงาน Asia-Pacific Structured Products & Derivatives Awards 2016

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับ 3 รางวัล จากงาน Asia-Pacific Structured Products & Derivatives Awards 2016 จัดโดย Structured Retail Products (SRP) ได้แก่รางวัล Best Distributor (South and Southeast Asia), Best Distributor (Thailand) และ Best Performance (Thailand) ทั้งนี้ รางวัลพิจารณาจากความสามารถในการให้บริการด้านธุรกิจตลาดทุนและความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Structured Products & Derivatives โดยมี นภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล เป็นผู้แทนรับรางวัลที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

4

บล.ภัทร มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
Click2WIN DW@Phatra

     วันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ชนะการ
แข่งขัน Click2WIN DW@Phatra โดยมี พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนมอบรางวัล ร่วมด้วยกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ และนภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร่วมแสดงความยินดี โดย Click2WIN DW@Phatra เป็นการแข่งขันซื้อขาย Derivative Warrant (DW) ภายใต้สภาวะตลาดจริงแบบเรียลไทม์ จัดโดย บล.ภัทร ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 สำหรับนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจการลงทุนใน DW

5

ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัลจาก 
2 ผลงานไวรัลคลิป


     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
รับรางวัลจาก 2 ผลงานไวรัลคลิป ได้แก่ คลิป 
‘พลอยนักสู้’ ได้รับรางวัล Silver ประเภท Internet Film, Branded Content and Digital จาก Adman Awards & Symposium 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน 
ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับรางวัลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และคลิป ‘The Dog’ 
ซึ่งได้รับรางวัล Gold จากกลุ่ม Online Media หมวด Viral จาก The 7th Cannes Corporate Media & TV Awards 2016 โดยมี ฐิตินันท์ 
วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ทั้ง 2 รางวัลสะท้อนรูปแบบการใช้กลยุทธ์ Viral Marketing ผ่านอินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดกระแสความนิยมในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

6

กลุ่มธุรกิจการเงินเกิยรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกิยรตินาคิน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ถวายเป็น
พระราชกุศล ณ วัดดงเค็ง (วัดป่าภูตคาม) จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
และมูลนิธิเกียรตินาคิน ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมธนาคารไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย 
ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร และ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดป่าดงเค็ง (วัดป่าภูตคาม) จ.ขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนำเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดถวายให้กับวัดป่าดงเค็งเพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้องสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ 
รัตนญาโน) อัญเชิญมาจากศรีลังกาเมื่อปี 2553 และปัจจุบันประดิษฐานบนพระอุโบสถ (ชั่วคราว) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชา