HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


Pushing All the Buttons

บรรณาธิการ : ธนกร จ๋วงพานิช

Welcome to Optimise

Pushing all the buttons…กดทุกปุ่มที่มี

ในยุคสองศูนย์ (1920s) ที่ไฟฟ้าในครัวเรือนมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา การ ‘กดปุ่ม’ ได้เปลี่ยนชีวิตประชาชนที่เคยต้องอาศัยแรงงานอย่างมากในการทำงานบ้าน งานเรือน หรือธุรกิจ มาสู่การใช้แรงไฟฟ้าและเครื่องกลจัดการให้สำเร็จได้อย่างไม่เปลืองแรงด้วยเพียงการกดเปิดสวิตช์ จนกลายมาเป็นสำนวน ‘to push someone’s buttons’ ที่มีความหมายว่าการกระตุ้นให้บุคคลใดทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ หรือสำนวน ‘to push all the buttons’ ที่แปลว่าการทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดผล

มาวันนี้ด้วยภาวะบีบคั้นของสถานการณ์โควิด การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทุกคนก็คงอยู่ในโหมด ‘กดทุกปุ่ม’ คล้ายๆ กัน ไม่ว่าในเรื่องการพยายามทำธุรกิจให้อยู่รอดหรือรุ่งเรือง การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัย การดูแลสารทุกข์สุกดิบของสมาชิกครอบครัว หรือกระทั่งการหาวิธีใช้ชีวิตให้ยังเพลิดเพลินได้ท่ามกลางข้อจำกัด

นี่คือที่มาของหลากหลายเรื่องราวใน Optimise ฉบับนี้ ที่มีตั้งแต่การแก้ผลกระทบจากโควิดของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ของคุณเบน เตชะอุบล การพลิกโฉมหน้าอีกครั้งของอุบลราชธานีเพื่อรองรับพลังความคิดสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ร้านใหม่ในมรดกเก่าของเชฟแพม ธุรกิจต้นไม้ที่กลายเป็นงานอดิเรกหลักล้านของหลายๆ คน และแน่นอนที่สุด บทสัมภาษณ์คุณทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่พยายาม ‘กดปุ่ม’ เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางการเมือง

แน่นอนว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้ไปไกลมากกว่าเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้ากดปุ่มของยุคสองศูนย์ เพราะเพียงแค่ ‘ทัช’ หรือสัมผัส หลายๆ สิ่งก็พลันเป็นไปได้ด้วยแอปพลิเคชันนานาประการ อย่างไรก็ตาม หากเรื่องราวใน Optimise เล่มนี้พอจะบอกอะไรได้ สิ่งนั้นก็คือว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนจากกดไปเป็นสัมผัสหรืออื่นใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คงเดิมของการริเริ่มสิ่งใดให้เป็นผลก็คือความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำ

เทคโนโลยีและกาลเวลาที่ผันผ่านอาจเป็นตัวเร่งให้ทำให้อะไรๆ ง่ายขึ้น แต่หากปราศจากความตั้งใจที่จะลงมือทำ

‘ปุ่ม’ ย่อมไม่อาจกดตัวเองได้เลย