HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


The Power of One

     ปัญหาต่างๆ ของเมืองไทยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันไปหมด

     ยกตัวอย่างเช่นปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น เบื้องต้นอาจพบว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาคุณภาพการศึกษา แต่เมื่อไปดูปัญหาการศึกษา ก็จะพบว่ามีไม่น้อยเกิดขึ้นมาจากความบิดเบือนทางนโยบาย ซึ่งก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตติดสินบนอีกทอดหนึ่ง ฯลฯ ปัญหาที่เริ่มแรกดูคล้ายด้ายรุ่ยๆ เส้นเดียว พอสาวไปสาวมาจึงอาจกระทบผ้าได้ทั้งผืน

     สภาพสังคมอย่างนี้มักไม่ค่อยเอื้อให้คนมีแก่ใจลุกขึ้นมาทำอะไร เพราะเห็นว่าปัญหาทั้งหลายเชื่อมโยงยิ่งใหญ่เกินกำลังจะแก้ได้ด้วยตัวคนเดียว หนักเข้ากว่านั้นก็
นำไปสู่อาการด้านชา คือทำให้พลอยไม่ตื่นเต้นหรือสนับสนุนเวลาเห็นคนอื่นลุกขึ้นมาทำอะไรด้วย

     โชคยังดีที่นานๆ ที ความด้านชานี้ของสังคมก็จะถูกสั่นคลอนโดยบุคคลอย่าง
คุณ ‘ตูน บอดี้สแลม’ ผู้แสดง The Power of One ให้สังคมได้ประจักษ์ว่าคนๆ หนึ่ง
ที่ก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไปแบบไม่เห็นฝั่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่กว่าตัวเองจะคาดการณ์ได้ และสำหรับหลายๆ กรณี ความพยายามแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะหยุดผ้าไม่ให้รุ่ยไปจนหมดผืน

     Optimise ฉบับนี้จึงมุ่งเฉลิมฉลองพลังของคนๆ เดียว ไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์คุณตูน (‘One Step Closer’) เรื่องราวของเชฟส่วนตัวที่ออกมาทำบริการอาหารโดยไม่พึ่งร้าน (‘Kitchen Confidential’) หรือแม้กระทั่งชาว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้พร้อมจะแก้ไขปัญหาที่ตัวเองพานพบโดยไม่จำต้องรอความพร้อมของสถานการณ์ (‘Deeply Southern’)

     คงไม่มีใครยืนยันได้ว่า The Power of One จะแก้ไขปัญหาได้มากแค่ไหน หรือเป็นไปได้ในทุกกรณีหรือไม่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของผู้ที่เชื่อใน ‘พลังแห่งหนึ่ง’ เพราะดูเหมือนความต่างระหว่างบุคคลกลุ่มนี้กับกลุ่มอื่นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น

     คือ ในขณะที่คนทั่วไปจะใช้โอกาสของความสำเร็จเป็นตัวกำหนดระดับความพยายาม บุคคลเหล่านี้จะใช้ความพยายามนี่เองเป็นตัวกำหนดโอกาสสำเร็จ

ธนกร จ๋วงพานิช
บรรณาธิการ