HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Infinite Wealth

ประกันความมั่งคั่งไม่มีสิ้นสุด

     ทุกวันนี้จำนวนผู้มีความมั่งคั่งสูงหรือที่เรียกกันว่า High Net Worth (มีสินทรัพย์เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือมากกว่า 30 ล้านบาท) เพิ่มมากขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในเอเชียกำลังสร้างสถิติแซงหน้ากลุ่มประเทศในอเมริกาและยุโรปขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน สำหรับในประเทศไทยนั้นกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำถามคือคนกลุ่มนี้มีมุมมองอย่างไร มีการใช้ชีวิตอย่างไร และมีการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งและส่งต่อไปยังทายาทรุ่นถัดไปอย่างไร

วางแผนประกันชีวิตเพื่ออนาคต อีกหนึ่งทางเลือกในการส่งต่อความมั่งคั่ง

     การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นรูปแบบหนึ่งในการออมที่ได้รับผลตอบแทนพร้อมๆกับได้รับการปกป้องในความเสี่ยงของชีวิตจากบริษัทประกัน การเลือกซื้อประกันชีวิตยังเป็นวิธีหนึ่งเพื่อวางแผนส่งผลประโยชน์ไปยังคู่ชีวิต หรือลูกหลาน เพื่อเป็นสะพานในการส่งต่อสินทรัพย์ของท่านไปยังคนที่ท่านห่วงใยโดยจัดสรรสัดส่วนของผลประโยชน์ให้แต่ละคนไว้ล่วงหน้า สำหรับครอบครัวใหญ่ อาจบริหารด้วยการแบ่งเงินกองกลางหรือกงสีออกมาซื้อประกันชีวิตให้ลูกของพี่น้องแต่ละคน เพื่อเตรียมส่งต่อผลประโยชน์ให้รุ่นหลานในอนาคต ซึ่งเมื่อผู้ซื้อประกันชีวิตได้จากไปแล้ว เงินเอาประกันภัยที่ส่งต่อให้คู่ชีวิต หรือลูกหลานจะไม่เสียภาษี ขณะเดียวกันยังสามารถนำมาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีรายได้ต่อปีได้อีก เรียกได้ว่านอกจากจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มครองเป็นอย่างดีแล้ว ยังส่งต่อความมั่งคั่งให้กับทายาทรุ่นถัดไปได้อีกด้วย ปัจจุบันการทำประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของ Wealth Management ที่ครอบคลุมการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน การปกป้องทรัพย์สิน และการบริหารกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน

หากเคยผ่านประสบการณ์ จะเข้าใจและพร้อมรับมือ

     มีเหตุการณ์ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต แต่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ ซึ่งต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก และต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังดำเนินอยู่ หากผู้นำครอบครัวมีการทำประกันไว้ เงินจากประกันชีวิตจะเสริมสภาพคล่องในสถานการณ์อย่างนี้ได้ อีกทั้งเงินคืนจากประกันชีวิตนั้นยังได้สิทธิ์ยกเว้นไม่เสียภาษี

     ฉะนั้น การเลือกซื้อประกันชีวิตต้องมีความเข้าใจก่อนว่าจะซื้อเพื่อใคร และซื้อเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน โดยสถิติแล้วคนไทยนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อการลดภาษี ซึ่งอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการโอนความเสี่ยง ฉะนั้นการซื้อประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ซื้อควรเลือกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิตมากกว่า


KKGEN Infinite Wealth ผสานความร่วมมือ กับกลุ่มเจนเนอราลี่

     เมื่อปลายปี 2557 ธนาคารเกียรตินาคินได้ลงนามความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้าน Bancassurance กับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ บริษัทประกันในกลุ่มเจนเนอราลี่ จากประเทศอิตาลี โดยเป็นบริษัทประกันอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอันดับสามในโลก มีเครือข่ายประกันชีวิตครอบคลุมทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง

     ในปัจจุบัน ความร่วมมือดังกล่าวเห็นภาพที่ชัดเจน แข็งแกร่งมากขึ้น ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับท่านที่ต้องการส่งต่อมรดกให้กับครอบครัวหรือต้องการกระจายความเสี่ยงในกรณีที่มีบริษัทของครอบครัว ผ่านผลิตภัณฑ์ “KKGEN Infinite Wealth” ซึ่งเป็นแผนประกันชีวิต ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุด

     ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกแผนประกันได้ 2 แผนคือ KKGEN Infinite Wealth 88/4 และ 88/8 ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 88 ปี โดยชำระเบี้ยประกันแบบระยะสั้น (4 ปี) หรือระยะยาว (8 ปี) โดยในเรื่องทุนประกันก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของท่าน โดยมอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 88 ปี และยังได้รับอภิสิทธิ์เหนือระดับจาก GENERALI 365 ซึ่งเป็น Privilege Program จากเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อแผนประกันภัยต่างๆ อีกด้วย

     สำหรับท่านที่ต้องการการวางแผนการเงินในลักษณะ ‘tailor-made’ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย สำหรับประกันชีวิตภายใต้กลุ่ม Infinite Wealth นี้ ธนาคารได้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน จาก บล.ภัทร และ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ร่วมให้คำปรึกษาเพื่อตอบรับทุกความต้องการของท่าน โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ