HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Phatra Wealth Management

เหนือไปกว่าความสำเร็จ คือความไว้วางใจที่คุณมีให้เรา

“Phatra Wealth Management continued to hold onto its crown as the best private bank in Thailand despite an increasingly more competitive landscape...” FinanceAsia 2015

     นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบหลักในหน้าที่การงาน ครอบครัว และอื่นๆ แล้ว การบริหารการลงทุนจัดเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทวีความผันผวน ผู้ลงทุนยิ่งจำเป็นต้องมีเวลาดูแลการลงทุนของตัวเองมากขึ้น เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ

     ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการโดยไร้กังวล มีเวลาให้กับคนที่ท่านรัก และสิ่งที่มีค่าอื่นๆ ในชีวิต บริการ Wealth Management ของภัทร ขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารการลงทุนด้วยคำแนะนำทางการเงินที่ครบถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญที่มากความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งของท่าน พร้อมสำหรับส่งต่อสู่ครอบครัวและลูกหลานต่อไป


แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน

     ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ ‘wealth management’ หรือ ‘private banking’ หลายราย แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากภัทร คือ ความมั่นใจในการลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ เพราะภัทรเชื่อในการรวบรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กรมากลั่นกรองเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละบุคคล ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินที่สั่งสมประสบการณ์การให้คำแนะนำมากว่า 10 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท อาทิ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนแผนกวิจัยที่ผลิตงานวิจัยในมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากนักลงทุน ดังจะเห็นได้จากรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมที่ภัทรได้รับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยการให้คำปรึกษาแบบเป็นทีม กล่าวได้ว่าในทุกๆ ประสบการณ์การลงทุน ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์ในวิชาชีพรวมหลายทศวรรษ

ก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยคำแนะนำที่เปิดกว้าง และบริการที่ครอบคลุม

    เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายหลักที่ภัทรมุ่งมั่นที่จะมอบให้กับลูกค้า ไม่ว่าเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าจะเป็นไปเพื่อการสร้างฐานความมั่นคงเพื่อสืบทอดไปยังลูกหลาน เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ หรือเพื่อตอบโจทย์ความสุขในชีวิต ภัทรพร้อมจะเคียงข้างลูกค้าเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

     ด้วยเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน ภัทรจึงมุ่งเน้นการให้บริการแบบ “เฉพาะตัว” กับลูกค้าแต่ละราย โดยศึกษาและทำความเข้าใจกับลักษณะและความต้องการเฉพาะของลูกค้าโดยละเอียด ทั้งในส่วนของเป้าหมายการลงทุน ระดับความเสี่ยง หรือข้อจำกัด เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ลูกค้าแต่ละท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทุกคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้ผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์มาอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของลูกค้า


ตอบโจทย์ทุกการลงทุนและบริการที่เหนือกว่า

     นอกเหนือจากการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว การเพิ่มพูนความมั่งคั่งของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของภัทร นโยบายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลายแบบ Open Architecture ตามมาตรฐานเดียวกับผู้ให้บริการ private banking ในต่างประเทศ เป็นแนวทางที่ภัทรยึดในการดำเนินการมาโดยตลอด

     ภัทรนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำโดยยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นเกณฑ์ ไม่จำกัดด้วยค่ายหรือกลุ่มของผู้ออกผลิตภัณฑ์ ดังนั้น นักวิเคราะห์ของภัทรจึงสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกกองทุนเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นกลาง และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ ภัทรไม่เพียงนำเสนอการลงทุนเป็นรายผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดทำในรูปแบบที่สะดวกต่อการบริหารจัดการของลูกค้า และทำให้การลงทุนของลูกค้าเป็นระบบ ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาส ได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น

     ยิ่งกว่านั้น รูปแบบการลงทุนภายใต้หลักการจัดสรรเงินลงทุน (asset allocation) ของภัทรช่วยแปรลักษณะและความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้ามาเป็นกรอบการลงทุนที่เป็นระบบ ง่ายต่อการประเมินผล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยลูกค้าจะได้รับรายงานการลงทุนซึ่งสรุปสถานะรายละเอียดการลงทุนทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลผลตอบแทนของลูกค้าไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของการลงทุนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คู่คิดทางการเงินที่คุณไว้ใจได้

     ในปี 2015 นี้เป็นอีกครั้งที่ภัทรได้พิสูจน์ถึงคุณภาพการให้บริการ private banking และการเป็นคู่คิด การลงทุนที่ลูกค้าไว้วางใจ ด้วยการได้รับรางวัล Best Private Bank in Thailand จาก FinanceAsia เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยได้รับการคัดเลือกจากความสามารถในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลของการให้บริการ private banking ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง กอปรกับความสามารถในการขยายธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ

      ทั้งนี้ ภัทรยังคงไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และคำตอบทางการลงทุนให้มีคุณภาพและความหลากหลายทัดเทียมกับสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการลงทุนที่ไร้ข้อจำกัดอย่างแท้จริง