HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU

ธนาคารเกียรตินาคิน ปรับโมเดลสาขา สอดรับไลฟ์สไตล์ลูกค้า

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับกลยุทธ์รูปแบบสาขาทั่วประเทศ ชูความต่างที่สะดวก เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ใหม่ให้เหมาะสมกับลูกค้าเงินฝากและการลงทุน รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ในทำเลศักยภาพ อาทิ สาขาในกรุงเทพฯ จะย้ายเข้าห้างสรรพสินค้า และเปิดเพิ่มในจังหวัดใหญ่ (ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต) คาดว่าสิ้นปีนี้ธนาคารจะมีสาขาราว 74 แห่ง ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับขนาดของธนาคาร เนื่องจากในอนาคตพฤติกรรมลูกค้าจะเปลี่ยนไปสู่การใช้บริการธนาคารออนไลน์มากขึ้น

     ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับโฉมสาขาแล้วสองแห่งคือ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (เปิด 9 พ.ค.) และสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง (เปิด 27 พ.ค.) นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงสาขาใหญ่ (Flagship) ให้เป็น Financial Hub ที่รวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลายของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาอโศก และสาขาเยาวราช เป็นต้น อนึ่ง สาขาโฉมใหม่นี้ ได้รับการออกแบบโดยบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ แห่ง Boon Design สถาปนิกอันดับต้นของไทย ภายใต้แนวคิด United Dynamic Framework ที่สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเอกภาพและความโดดเด่นของธนาคารที่มีบุคลิกสุขุมลุ่มลึกควบคู่ไปกับความสดใส