HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

1

ภัทรตอกย้ำความเป็นเลิศระดับสากล คว้ารางวัล Country Awards: Best Private Bank in Thailand ประจำปี 2558 จาก FinanceAsia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Country Awards 2015: Best Private Bank in Thailand เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก FinanceAsia โดยได้รับคัดเลือกจากความสามารถในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลของการให้บริการ Wealth Management ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง กอปรกับความสามารถในการ ขยายธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ โดย ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัลที่โรงแรมเดอะริทซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง

2

ภัทรคว้า 3 รางวัลจาก Alpha Southeast Asia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Investment Bank (ปีที่ 5) Best Institutional Broker (ปีที่ 5) และ รางวัล Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 2) จาก Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการขยายธุรกิจ โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวานิชธนกิจ และตลาดทุน อนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจ และตลาดทุน ปาริชาติ สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ และหัวหน้าฝ่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

3

ภัทร สร้างความพร้อมนักบริหารเงินรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

     บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดทุน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Phatra Wealth Management Internship Program 2015 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วไป และทายาทของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศในการทำงานจริง พร้อมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในอนาคต

4

Phatra Wealth Management ร่วมกับ PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน จัดสัมมนา An All-Weather Strategy: A Portfolio to Ride Out Any Market Environment

     Phatra Wealth Management และ PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกันจัดงานสัมมนา An All-Weather Strategy: A Portfolio to Ride Out Any Market Environment เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกสภาวะตลาด โดยในงานมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลก และกลยุทธการจัดสรรเงินลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอกองทุนเปิดภัทร Strategic Asset Allocation (PHATRA SG-AA) กองทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุน โดยมี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด ร่วมเสวนาในงานนี้ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
     งานสัมมนาจัดขึ้นที่ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ

5

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา Global Outlook & Asset Allocation Strategy for 2H2015

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา Global Outlook & Asset Allocation Strategy for 2H2015 เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังของปี 2558 รวมถึงสรุปประเด็นเศรษฐกิจโลกสำคัญที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง เพื่อนักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทย และการจัดสรรเงินลงทุน โดยมี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานวิจัย ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายในงานดังกล่าว
     งานสัมมนาจัดขึ้นที่ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

6

Phatra Wealth Management ขอบคุณลูกค้าด้วย Moonlight Serenade: The World of Musical through Times

     อลังการแห่งบทเพลงรักอมตะใต้แสงจันทร์ Phatra Wealth Management ผู้บุกเบิก และผู้นำในธุรกิจการให้บริการ Wealth Management แสดงความขอบคุณต่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ด้วยการจัดงานกาลาดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เนรมิตมิวสิคัลคอนเสิร์ตภายใต้คอนเซปต์ Moonlight Serenade: The World of Musical Through Times รวบรวมนักร้องนักแสดงแก้วเสียงคุณภาพมาขับขานบทเพลงรักจากละครเพลงอมตะทุกยุคทุกสมัย โดยมีลูกค้าคนสำคัญมาร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องบอลรูม ซึ่งถูกแปลงให้เป็นบรอดเวย์เธียร์เตอร์ชั่วข้ามคืนของโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

7

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย

     ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปี 2558 พร้อมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เข้าร่วมในโครงการ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา ‘ขับเคลื่อน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’

8

ธนาคารเกียรตินาคิน พลิกโฉมสาขาพัทยาและหัวหิน ตอบโจทย์บริการครบวงจร ‘สินเชื่อ-เงินฝาก และการลงทุน’

         ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ปรับโมเดลรูปแบบสาขาใหม่ 2 สาขา ได้แก่สาขาพัทยา และสาขาหัวหิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในภูมิภาคตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนตอบสนองชีวิตประจำวันของลูกค้า พร้อมทั้งรองรับธุรกรรมต่างๆ อย่างครบครันทั้ง เงินฝาก สินเชื่อ และ การลงทุน โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีความตั้งใจจริงที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ และได้รับการปลูกฝังให้มอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
     นอกจากนี้ สาขาพัทยา ยังได้จัดให้มีการบริการสำหรับลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ที่เรียกว่า PRIORITY เป็นโซนพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าหน้าที่ Relationship Manager (RM) พร้อมให้คำแนะนำด้านบริหารเงินฝากและการลงทุนกับลูกค้าที่สนใจอย่างใกล้ชิด
     พร้อมกันนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งประกันชีวิตและประกันภัย ตลอดจนของที่ระลึกพิเศษ ตอบแทนลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สาขาเปิดใหม่ของธนาคารทุกสาขาตลอดปี 2558

9

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมสนับสนุนเงินกู้ให้กับ PRASAC สถาบันไมโครไฟแนนซ์ขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

     บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย สนับสนุนเงินกู้ร่วมมูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ PRASAC ของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันไมโครไฟแนนซ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้สามารถเพิ่มสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจในชนบทและวิสาหกิจเกษตรกรรม ทั้งที่เป็นวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
     โดยมี ชัยณรงค์ โรจนสินธุ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารในพิธีลงนามสัญญา ณ โรงแรม เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ

10

ธนาคารเกียรตินาคิน จับมือซูซูกิ ให้บริการ Captive Finance

     อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Captive Finance กับ มร. ทาคายูคิ ซูกิยามา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่ง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ผ่าน โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ พร้อมแคมเปญชื่อ MY WAY ซึ่งเป็นรูปแบบการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าซูซูกิเท่านั้น

11

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมขับเคลื่อน ทายาทธุรกิจ

     บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการทำธุรกิจให้กับทายาทธุรกิจที่เข้าอบรมในโครงการ KK NeXt GEN : From Study to Success ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ ด้วยรูปแบบกิจกรรม ที่เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคาร และวิทยากรที่ประสบความสำเร็จจากแขนงต่างๆ มาร่วมพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์

12

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมสร้างความสำเร็จ ในโครงการ ‘รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ’

     ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย โดยฐิตินันท์ วัธนเวคิน (ภาพบน ที่ 2 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานชมรม ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันตก จัดแสดงผลสำเร็จโครงการ ‘รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ’ ดำเนินงานตั้งแต่มกราคม 2557 ถึงกันยายน 2558 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิขย์ สำนักงานใหญ่ ในการนี้ ชวลิต จินดาวณิค (ภาพบน ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารเข้าร่วมรวมพลังกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อให้พันธสัญญาในการดำเนินการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
     ทั้งนี้ โครงการ ‘รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ’ มีผลสำเร็จ ดังนี้
     • พัฒนาวิทยากรของธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งซึ่งเป็นสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยให้มีทักษะในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนได้ 41 คน
     • ให้ความรู้ทางการเงินแก่แกนนำนักศึกษารวม 280 คน จาก 7 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม และในจำนวนนี้ 75 คนได้ขยายผลทำโครงการเพิ่มเติมกับชุมชนอีก 15 โครงการ
     • พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับสถาบันการเงินใช้ในการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน

13

ธนาคารเกียรตินาคิน มอบธรรมะฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขัง หญิงในโครงการ ‘มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง’

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการ’มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง’ ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.-กรุงเทพฯ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่ออบรมทักษะอาชีพ และพัฒนาสภาพจิตใจของผู้ต้องขังหญิง เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษและกลับคืน สู่สังคมภายนอก
     ในปีนี้ ธนาคารนำโดย ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สนับสนุนจัดอบรมธรรมะในชื่อหลักสูตร ‘วัดที่ใจ’ โดยมีพระมหาบุญถิน ถาวโร วัดบ้านไผ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ อุปนายก สธวท.-กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรนำฝึกวิปัสสนาภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ให้กับผู้ต้องขังหญิง 30 คนที่ประจำอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบการฝึกวิปัสสนาภาวนาดังกล่าวแล้ว ได้มีการแสดงธรรมะ โดยพระมหา สุเนตร์ จตฺตมโล ซึ่งจำพรรษา ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหารด้วย
     นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบคู่มือฝึกวิปัสสนาภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ให้กับห้องสมุดของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรีเพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นวิทยาทานต่อไป