HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

บล.ภัทร ร่วมจัดงาน Thailand Focus โชว์ศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทย

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ จัดงาน Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine ภายในงานมีผู้บริหารจาก บล.ภัทร อาทิ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับสูงในแวดวงตลาดเงิน-ตลาดทุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

บล.ภัทร คว้ารางวัล Best Broker in Thailand จาก FinanceAsia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Broker in Thailand สำหรับบริการที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากล เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียในงาน Country Awards for Achievement 2017 ในการนี้ ปาริชาต สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน และ สิริลาภ วสุวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริษัทสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลที่โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

บล.ภัทร ต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจไพรเวทเวลท์นำเสนอบริการลงทุนต่างประเทศ

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ชื่อ Global Investment Service หรือ GIS บริการพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านสินทรัพย์หลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าเดิม โดยมี กุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

บมจ.ทุนภัทร และ บล.ภัทร ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ภัทรพร มิลินทสูต กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จาก ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในโอกาสที่ บมจ.ทุนภัทร และ บล.ภัทร ได้รับการต่ออายุใบรับรองฯ (re-certification) ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพฯ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดงาน 2H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy ‘แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนครึ่งปีหลัง 2560’

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดงานสัมมนา 2H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy หัวข้อ ‘แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนครึ่งปีหลัง 2560’ ให้แก่ลูกค้าบล.ภัทรและลูกค้า PRIORITY ของธนาคาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบล.ภัทรได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานวิจัย ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ และดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์การแบ่งสรรการลงทุนในสินทรัพย์ (Asset Allocation) สำหรับครึ่งปีหลัง 2560 งานจัดที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ธนาคารเกียรตินาคิน เข้ารับมอบรางวัลในงาน Money & Banking Awards 2017

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบูธสวยงามดีเด่น(ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก 100-120 ตารางเมตร) ในงาน Money & Banking Awards 2017 โดยมี มานิตย์ วรรณวานิช ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานจัดงาน Money & Banking Awards 2017 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดหลักสูตรสำหรับทายาทธุรกิจ KK NeXtGen From Study to Success

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ KK NeXtGen From Study to Success หลักสูตรเตรียมทักษะความพร้อมในการบริหารธุรกิจให้กับทายาทของลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-28 มิถุนายน 2560 โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้รับเกียรติจาก กรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทค และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรในหัวข้อ ‘From Study to Success’ ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช’ พร้อมด้วยผู้บริหารของธนาคารนำโดย บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร และอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน มอบคอมพิวเตอร์มือสอง 1,000 ชุด ให้กับองค์กรภาคี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน และรองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน ร่วมด้วยฉัตรชัย ดุษฎีโหนด ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อสังคม 1,000 ชุด ภายใต้โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ให้กับองค์กรการกุศล 7 แห่ง ได้แก่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สภากาชาดไทย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนคลองไผ่วิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียน 20 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ให้คนพิการกว่า 400 คน ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม