HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ และบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีผู้บริหาร พนักงานจากกลุ่มธุรกิจฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาภายนอกเข้าร่วมอุปสมบทเป็นจำนวนมาก โดยภิกษุสามเณรทั้งหมดศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คัดเลือก KKP ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

     ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ ‘รางวัลหุ้นยั่งยืน’ หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พิธีมอบรางวัลจัดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประสบความสำเร็จเข้ารับสองรางวัล จากเวที SET Awards 2017 รางวัลเกียรติยศแห่งตลาดเงินและตลาดทุน

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จจากงาน SET Awards 2017 ใน 2 สาขา ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคินรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท และ บล.ภัทร รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน (Outstanding Securities Company Awards) โดยมีอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจฯ และพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล.ภัทร เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร ทั้งนี้ งาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

บล.ภัทร คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค ได้แก่ รางวัล Best Institutional Broker (ปีที่ 7) และ Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 4) จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ในการนี้ ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

ธนาคารเกียรตินาคิน คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้าน Best Business Model จาก The Asian Banker

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ประกาศความสำเร็จอีกระดับของโมเดล Preferred Partner ที่ส่งมอบบริการทางการเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคว้ารางวัล Best Business Model Execution Award ที่สะท้อนถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช่วยดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จากงาน The Asian Banker Thailand Country Awards 2017 ซึ่งจัดโดย The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ธนาคารเกียรตินาคิน คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนิตยสาร Network World Asia

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยฉัตรชัย ดุษฎีโหนด ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประกาศผล Network World Asia CISO Awards ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Network World Asia สื่อชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก โดยธนาคารได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CISO of the Year Award หรือรางวัลองค์กรที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัล Best Application Security Award หรือรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการทำซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันดีที่สุดและทำให้ธุรกรรมออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

บล.ภัทร จัดงานสัมมนา Opportunities Beyond Boundary แนะนำทางเลือกในการกระจายการลงทุนผ่านบริการ Global Investment Service

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Opportunities Beyond Boundary ให้ความรู้เรื่องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ลูกค้า พร้อมแนะนำบริการ Global Investment Service หรือ GIS บริการพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าเดิม โดยมีดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคล และณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดโซน KK Avenue ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37

     วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโซน KK AVENUE ของธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารนำโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพมาร่วมออกบูธกว่า 20 โครงการ ทั้งนี้งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 37 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์