HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

บล.ภัทร ตอกย้ำความเป็นเลิศรอบด้าน คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับมอบ 3 รางวัลแห่งความสำเร็จจากงาน FinanceAsia Country Awards 2019 ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย รางวัล Best Investment Bank in Thailand รางวัล Best ECM House in Thailand และรางวัล Best Broker in Thailand โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและคุณภาพของบริการอันเป็นเลิศของบล.ภัทร ในธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย ทั้งนี้ มีตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายวานิชธนกิจและตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สถาบัน และธนวัฒน์ จันทรปรรณิก ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ฮ่องกง

บล.ภัทร คว้ารางวัล Infrastructure Fund IPO of the Year ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยอนุตร ปทีปวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอันทรงเกียรติ Infrastructure Fund IPO of the Year สำหรับประเทศไทยจาก The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019 ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ช่วยให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ TFFIF ได้ทำการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) คิดเป็นมูลค่า 44,700 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2561 โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ สิงค์โปร์

KKP แถลงผลประกอบการครึ่งปีแรก 2019 พร้อมชี้ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณและประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน แถลงผลประกอบการครึ่งปีแรก 2019 โดยเผยว่าธนาคารฯ ได้ปรับสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อ เน้นเพิ่มกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่สูง เพื่อสร้างการเติบโตแบบมีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะเศรษฐกิจ ครึ่งปีแรกเติบโต 2.1% ด้านธุรกิจตลาดทุนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง บล.ภัทรขึ้นครองส่วนแบ่งตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันดับ 1 ในขณะที่ธุรกิจ Wealth Management มีสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำเพิ่มขึ้นเป็น 547,000 ล้านบาท และยังคงรุกหน้าบริการการลงทุนในต่างประเทศที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนตอบโจทย์นักลงทุนมากยิ่งขึ้น

บล.ภัทร จัดงานสัมมนา Fueling Portfolio Return Through Private Markets สำหรับลูกค้ากลุ่ม Ultra High Net Worth

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เดินหน้ามอบประสบการณ์การลงทุนแบบไร้ขีดจำกัด โดยจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน Private Markets เพื่อกระตุ้นการเติบโตของผลตอบแทนสำหรับลูกค้ากลุ่ม Ultra High Net Worth ภายใต้หัวข้อ Fueling Portfolio Return Through Private Markets โดยมีณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล และดร.จอน วงศ์สวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีม Investment Solutions เป็นวิทยากรบรรยายถึงกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่เหนือกว่า ร่วมด้วยวิทยากรจาก Kohlberg Kravis Roberts (KKR) บริษัทบริหารเงินลงทุนระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทางเลือก โดยเฉพาะการลงทุนใน Private Markets ทั้งนี้ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

KKP จัดงาน Economic Outlook & Asset Allocation Strategy

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนครึ่งปีหลัง 2562 ให้แก่ลูกค้า บล.ภัทร และลูกค้า PRIORITY ของธนาคารเกียรตินาคิน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บล.ภัทร ได้แก่ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล พรทิพย์ ทันตสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมวิจัยลูกค้าบุคคล และพงศธร ลีลาประชากุล ผู้อำนวยการ ทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ตลอดจนกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ปิดท้ายด้วยการพูดคุยในหัวข้อ Healthy Aging โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 และ 13 กรกฎาคม 2562

KKP Focus Forum ชี้กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติสงครามเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2562

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยสำมิตร สกุลวิระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ‘กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ สงครามเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2562’ ให้กับลูกค้าสายสินเชื่อธุรกิจของธนาคารเกียรตินาคิน โดยมี ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ภายในงานยังได้เชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาร่วมให้มุมมองทางด้านโหราศาสตร์และการเตรียมตัวสำหรับระยะครึ่งปีหลังด้วย งานจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน แสดงความยินดีผู้ผ่านการอบรมโครงการ KK NeXtGen รุ่นที่ 6

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ร่วมแสดงความยินดีผู้ผ่านการอบรมโครงการ KK NeXtGen : From Study to Success ที่ธนาคารเกียรตินาคินจัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับทายาทของลูกค้ากลุ่ม PRIORITY ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2562 โดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการสืบทอดและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ยุคใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่ผู้บริหารที่ร่วมโครงการ

KKP ส่งจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2’

ธนาคารเกียรตินาคิน โดยฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ‘คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2’ ซึ่งสมาคมธนาคารไทยจัดขึ้นตามแผนงาน Financial Literacy ในแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงานและเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง โดยธนาคารได้ส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมอบรม Train the Trainer จำนวน 62 คน เพื่อเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และธนาคารมีแผนงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จำนวน 300 คน ภายในปี 2562 กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562