HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Reaching Beyond

Structured Note Offshore หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ในต่างแดนที่บล.ภัทรเลือกเฟ้นจากสถาบันการเงินระดับโลกมานำเสนอแก่นักลงทุน

หลังการเปิดตัว Global Investment Service (GIS) หรือบริการลงทุนในต่างแดนซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์อย่างหุ้นและกองทุนไปเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดบล.ภัทร ได้ขยายบริการไปยังผลิตภัณฑ์ประเภท Structured Note Offshore หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จ่ายผลตอบแทนตามราคาสินทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในประเทศ และสร้างความยืดหยุ่นในการหาผลตอบแทนจากสภาวะตลาดที่หลากหลาย

เครื่องมือกระจายความเสี่ยง

นักลงทุนทั่วไปตระหนักดีอยู่แล้วว่าการจัดพอร์ตลงทุนที่ดีจะต้องมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินสด ตราสารหนี้ หุ้น หรือการลงทุนทางเลือก อาทิ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือเงินตราต่างประเทศ ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนแต่ละคน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูง และการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้ก็ให้ผลตอบแทนต่ำ การจัดพอร์ตการลงทุนด้วยเพียงสินทรัพย์ลักษณะเดิมอาจไม่คล่องตัวเพียงพอสำหรับคว้าโอกาสในการลงทุนได้อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง structured note จึงถือเป็นเครื่องมือที่เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นหรือตราสารหนี้โดยตรง และในขณะเดียวกันก็ออกแบบให้รองรับมุมมองการลงทุนได้หลากหลาย ยิ่งกว่านั้น หากเป็น structured note ที่ผูกโยงกับสินทรัพย์ในต่างประเทศ ยิ่งช่วยกระจายความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่บริโภคหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ รถยนต์ สินค้าลักชัวรี หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพราะจะช่วยรักษาอำนาจซื้อไม่ให้เปราะบางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจนเกินไป

ปรับได้ทุกมุมมองและสภาวะตลาด

อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศไทยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ structured note มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ structured note ส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ไม่กี่ประเภท เช่น แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนหรือบางส่วนเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม ตลาดที่สถาบันการเงินมีประสบการณ์และความชำนาญสูงอย่างสหรัฐฯ หรือกลุ่มประเทศยุโรป มีผลิตภัณฑ์ structured note ให้นักลงทุนเลือกอย่างหลากหลายกว่ามาก เช่น ผลิตภัณฑ์ structured note แบบ Twin-Win ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกไม่ว่าตลาดขาขึ้นหรือลง หากยังอยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งเหมาะสำหรับสภาวะตลาดที่กำลังรอออก ‘หัวหรือก้อย’ ตามสถานการณ์บางอย่าง เช่น ในช่วงการประชุม G20 ที่ข้อตกลงเรื่องประเด็นสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ อาจส่งผลให้ตลาดหุ้นขึ้นหรือลงได้

การซื้อ structured note ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศ ยังทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีในประเทศไทย หรือในหุ้นรายตัวที่เฉพาะเจาะจงและมีความลึกตามต้องการ อาทิ ธุรกิจแพลตฟอร์มสตรีมมิง

สินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ structured note ในต่างประเทศยังมีความหลากหลายกว่าในแง่ของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งโดยปกติแล้วอาจเป็นได้ตั้งแต่ตราสารหนี้ ทองคำ ไปจนถึงน้ำมันหรืออัตราแลกเปลี่ยน โดยหากเจาะจงที่หุ้นอันเป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แค่เพียงตลาดหุ้น S&P 500 ของสหรัฐฯ ตลาดเดียว ก็มีหุ้นรายตัวให้เลือกเป็นจำนวนหลักร้อย และล้วนเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความผันผวนสูง ทำให้สามารถออกแบบลูกเล่นและลักษณะของผลตอบแทนให้มีความน่าสนใจ และการซื้อ structured note ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศ ยังทำให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่ยังไม่มีในประเทศไทย หรือในหุ้นรายตัวที่เฉพาะเจาะจงและมีความลึกตามต้องการ อาทิ ธุรกิจแพลตฟอร์มสตรีมมิง หรือเทคโนโลยีสุขภาพ

เข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้นักลงทุนคว้าโอกาสในการลงทุนได้สูงสุด ปัจจุบัน บล.ภัทรได้ออกผลิตภัณฑ์ structured note ซึ่งอ้างอิงกับสินทรัพย์ในและนอกประเทศเพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุน โดยช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการให้ผลตอบแทนสอดรับกับมุมมองการลงทุนในแต่ละช่วง และที่สำคัญคือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากสถาบันการเงินระดับโลกที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจมากที่สุดมานำเสนอแก่นักลงทุน

โดยปกติแล้วสถาบันการเงินระดับโลกเหล่านี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ structured note ให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันในราคา wholesale ซึ่งมีข้อกำหนดมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำที่สูงมาก บล.ภัทรจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมความต้องการจากบรรดานักลงทุนให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันการเงินเหล่านี้กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนของบล.ภัทร มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากสถาบันการเงินระดับโลกด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถได้รับผลตอบแทนในระดับเดียวกับนักลงทุนสถาบัน ไม่ต่างจากการซื้อผลิตภัณฑ์ structured note กับ private bank ในต่างประเทศ แต่ให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้บ้าน เนื่องจากมีที่ปรึกษาการลงทุนของภัทรที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

หากสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-9449