HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

โหมโรงยิ่งใหญ่ บล.ภัทร จัดงานสัมมนา The Year Ahead 2020 ‘Forging Resilience’ เตรียมรับปีแห่งความผันผวน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี The Year Ahead 2020 ‘Forging Resilience’ จับทุกประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2563 ภายใต้แนวคิด Forging Resilience มุ่งไขแนวคิดสำหรับช่วยนักลงทุนให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่สมดุล โดยระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูลอย่างคับคั่ง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาให้มุมมองเปิดการสัมมนาในหัวข้อ 2020 Economic Outlook: Opportunities & Challenges และบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

บล.ภัทร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน คว้ารางวัลจาก ThaiBMA Best Bond Awards ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนบริษัทรับ 2 รางวัล จากงานตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ได้แก่ รางวัล Top Underwriting Securities Firm ที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดใน ปี 2562 และรางวัล Deal of the Year ที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความ โดดเด่นรอบด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้าง ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1-6 ทั้งนี้ บล.ภัทรได้รับรางวัลจากงานตราสารหนี้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญในด้านงานวานิชธนกิจและตลาดทุน ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี (ถนนวิทยุ)

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมมือกับกรมสรรพากร สนับสนุนแคมเปญ ‘SME โปรดีบัญชีเดียว’

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกรมสรรพากร ลงนามบันทึก ข้อตกลงสนับสนุนโครงการ ‘SME โปรดีบัญชีเดียว’ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้ออกแคมเปญพิเศษ SME บัญชีเดียว แพ็กเกจสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 5% ต่อปี มาพร้อมกับ 4 ตัวช่วยต่อยอดธุรกิจ ได้แก่ 1) ช่วยธุรกิจลดต้นทุน โดยฟรีค่าธรรมเนียมโอนหรือจ่ายผ่าน KK Biz e-Banking 2) ช่วยธุรกิจต่อยอดเงินฝากด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง KK Smart Corporate Saving 3) ช่วยธุรกิจในการวางระบบบัญชีเดียวผ่านฟรีสัมมนา และ 4) ช่วยให้เจ้าของกิจการและพนักงานของบริษัทเข้าถึงสินเชื่อในอัตราพิเศษ ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ กรมสรรพากร

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บรรเทาวิกฤตการณ์ COVID-19

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) กับธนาคารออมสิน ตลอดจนสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม 20 แห่ง ผ่าน VDO Conference โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเงื่อนไขของสินเชื่อซอฟต์โลนนี้ กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

พลิกหน้าประวัติศาสตร์วานิชธนกิจ บล.ภัทร ร่วมยินดี ‘CRC’ ไอพีโอใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นไทย และหุ้นค้าปลีกอันดับ 2 ของโลก

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน และ อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ‘CRC’ ในฐานะที่บล.ภัทรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย CRC มีมูลค่าเสนอขายรวม 78,124 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอที่ประมาณ 253,302 ล้านบาท ส่งผลให้ CRC ขึ้นแท่นเป็นหุ้นไอพีโอที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังเป็นหุ้นไอพีโอในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก การไอพีโอมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนในธุรกิจโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บลจ. ภัทร ได้เปิดขายกองทุนเปิดภัทร Phatra Global Infrastructure Equity Fund - PHATRA GINFRAEQ ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund โดยกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อมอบทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในยามที่ตลาดโลกผันผวนและให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวแก่นักลงทุนไทย โดยมีการคัดเลือกทรัพย์ด้วยกระบวนการและปัจจัยกลั่นกรองหลายปัจจัย ครอบคลุมปัจจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนกระจายการลงทุนทั้งในมิติของพื้นที่ภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกองทุนนี้จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ บลจ.ภัทร ได้เปิดขายกองทุน PHATRA GINFRAEQ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 1,000 บาท

KKP ร่วมสนับสนุน มศว จัด ‘งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศก ร่วมใจ’ มุ่งปูทางความร่วมมือภายในชุมชนสร้างความเปลี่ยนแปลง

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรม ‘งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศก ร่วมใจ’ เพื่อกระตุ้นการดูแลสุขภาพผ่านการวิ่ง อีกทั้งปูทางความร่วมมือในระดับชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม โดยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ วรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ พัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร และดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจฯ เป็นผู้นำพนักงานร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3,500 คน รวมถึงนักแสดง ศิลปินนักร้องหลายท่าน ซึ่งรายได้จากกิจกรรมจะถูกนำกลับไปใช้พัฒนาย่านอโศกมนตรีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน งานวิ่งดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ ฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการวิ่งในระยะ 5 ก.ม. ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของงาน กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้จัดกิจกรรม Cleaning Together โดยเชิญชวนนักวิ่งช่วยกันเก็บขยะ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาร่วมงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมจากสมาชิกชุมชนอีกด้วย

KKP จัดกิจกรรมจิตอาสา ‘#SOOKใจ D.I.Y. หน้ากากอนามัย’ ห่างฝุ่น อุ่นใจ ไกลโรค

ด้วยความตระหนักถึงสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร กลุ่มธุรกิจการการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้จัดกิจกรรม ‘#SOOKใจ D.I.Y. หน้ากากอนามัย’ ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปสอนการทำหน้ากากผ้าให้กับพนักงานขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และลดขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาสอนวิธีการตัดเย็บหน้ากาก พร้อมแจกผ้าและแพทเทิร์นให้กับพนักงานสำหรับนำไปตัดเย็บหน้ากากใช้ในครอบครัว บริจาค หรือนำไปถ่ายทอดวิธีการตัดเย็บต่อให้กับผู้สนใจอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 12 และ 13 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มพนักงาน