HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Fundamentally Sound

Phatra GINFRAEQ กองทุนหุ้นต่างประเทศ จาก บลจ.ภัทร ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก อีกเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน และสร้างโอกาสของผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ในปี 2020 เศรษฐกิจไทยนั้นยังคงชะลอตัว เนื่องด้วยแรงกดดันต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองหาทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการถือเงินสด ด้วยเหตุนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการออกผลิตภัณฑ์ Phatra Global Infrastructure Equity Fund (Phatra GINFRAEQ) กองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก เพื่อมอบทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง ในยามที่ตลาดโลกผันผวนและโอกาสการสร้างผลตอบแทนภายในประเทศนั้นมีอยู่จำกัด

ปีแห่งความไม่แน่นอน

ท่ามกลางสถานการณ์อันไม่แน่นอนทั้งจากประเด็นสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 สงครามราคาน้ำมันระหว่างกลุ่มโอเปกและรัสเซีย ไปจนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกทยอยปรับตัวลดลง จนนักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และหันมาถือเงินสดแทน ไม่นับรวมปัจจัยความไม่แน่นอนอื่นๆ อาทิ กระแสต้านโลกาภิวัฒน์ที่เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นในหลายประเทศ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่ในประเทศไทยนั้น นอกจากประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีแล้ว การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศนั้นหยุดชะงัก และอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัว เช่นเดียวกับภาคการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีน ทำให้หลายฝ่ายออกมาคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในที่สุด

หาโอกาสในวิกฤต

ในช่วงปีที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มมองหาทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าน้อยที่สุด จนหลายคนยอมจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ในราคาแพง เพราะมองว่าแหล่งลงทุนนั้นมีอยู่จำกัด อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในมุมกว้างแล้ว จะเห็นว่าสภาพคล่องในระบบนั้นยังอยู่ในระดับที่สูง ทำให้กลยุทธ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ในสภาวะดังกล่าว ควรเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย แต่มีความผันผวนตามปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นที่ไม่สูงมากนัก อาทิ การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) การกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ในหลายประเทศ (asset allocation) และการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการลงทุนในรูปแบบข้างต้นยังช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และลดการกระจุกตัวของการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตลดลงอีกด้วย

กองทุน Phatra GINFRAEQ นั้นเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย การทำธุรกรรมทั้งหมดของผู้ลงทุนจึงอยู่ในรูปของสกุลบาท ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างแดน

เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนไทย บลจ.ภัทร จึงได้นำเสนอ Phatra GINFRAEQ กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมหลักเพียงกองเดียวคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Lazard Asset Management และมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก อาทิ ธุรกิจสนามบิน ไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร เนื่องจากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคนั้นโดยทั่วไปแล้วมีผลการดำเนินงานค่อนข้างสม่ำเสมอและมีความเสี่ยงไม่สูงนักเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป กองทุน Phatra GINFRAEQ นั้นเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย การทำธุรกรรมทั้งหมดของผู้ลงทุนจึงอยู่ในรูปของสกุลบาท ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งมีการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี นักลงทุนพึงทราบว่ากองทุนดังกล่าวนั้นเน้นลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคทั่วโลก ผลการดำเนินงานจึงเกี่ยวโยงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่เข้าไปลงทุน ทำให้แม้จะมีมิติหลากหลายในแง่ของภูมิภาคและอุตสาหกรรม แต่หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค ก็อาจเกิดความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วๆ ไป จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงได้สูง

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

บลจ.ภัทรได้เลือก Lazard Asset Management ซึ่งมีประสบการณ์ในแวดวงการลงทุนมายาวนานเกือบศตวรรษ และปัจจุบันทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ให้กับลูกค้าในกว่า 50 ประเทศ มาทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน โดยผู้บริหารของ Lazard นั้นใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้นในการเลือกเฟ้นหุ้นจากหลายร้อยบริษัททั่วโลก และมีการลงไปพูดคุยจริงกับผู้บริหารของบริษัทแต่ละแห่ง ซึ่งหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเลือกนั้นต้องมีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งมีความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานและผลตอบแทน นอกจากนี้ ทาง Lazard ยังเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากมีเสถียรภาพทางการเมืองที่สูงกว่า ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งของ บลจ.ภัทร จะทำหน้าที่บริหารจัดการสภาพคล่องของเงินลงทุน เพื่อให้การทำธุรกรรมซื้อขายของนักลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำกลับมารายงานให้ผู้ลงทุนทราบ

ทั้งนี้ กองทุน Phatra GINFRAEQ มีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท หากสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-9449