HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

บล.ภัทร คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ จากเวทีระดับภูมิภาค

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ ประจำปี 2562 (Best Private Bank - Thailand Domestic for 2019) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักการเงินและนักลงทุนทั่วโลก รางวัลนี้ตัดสินจากความเป็นเลิศด้านธุรกิจไพรเวทแบงก์กิ้งซึ่งครอบคลุมตลาดสำคัญในเอเชียแปซิฟิค และสะท้อนความสำเร็จของบล.ภัทร ในการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม อาทิ การมีทีมให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในทุกประเภทสินทรัพย์ และการให้คำแนะนำการลงทุนที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและเปิดกว้างแบบ Open Architecture โดยการประกาศรางวัลมีขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

บลจ.ภัทร เปิดเสนอขายกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA-SSF) เน้นกระจายการลงทุน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ภาษี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บลจ.ภัทร ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA-SSF) ให้ผู้ลงทุนเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนระยะยาวในทรัพย์สินหลากหลายประเภทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน อีกทั้งผู้ลงทุนยังสามารถนำมูลค่าซื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันบำนาญ และกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยมีทีมที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง วิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนภายใต้กรอบ Asset Allocation อีกทั้งมีทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ตราสารและโอกาสการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และคัดเลือกสินทรัพย์สำหรับลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนลดความยุ่งยากและไม่ต้องกังวลกับการปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง

KKP ผนึกกำลัง openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ แจกฟรีออนไลน์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนสำนักพิมพ์ openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ (ไฟล์ PDF) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านลิงค์ (http://media.kiatnakin.co.th/document/2020/Mar/Beating%20COVID%E2%80%9319.pdf) ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสุขภาพที่ได้ติดตามงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรค ปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง ความเป็นไปได้ของแนวทางการรักษา ตลอดจนบทเรียนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรับมือของประเทศต่างๆ มานำเสนอแบบกระชับสำหรับเป็นคู่มือความเข้าใจพื้นฐาน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือส่วนหนึ่งเป็นรูปเล่มเพื่อกระจายให้แก่องค์กรภาคี สำหรับแจกให้ประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ การจัดทำหนังสือดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2563

KKP ร่วมเสริมทัพทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุน ‘ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ’ เปิดตัวแอป ‘หมอชนะ’

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม ของธนาคารเกียรตินาคิน ในฐานะส่วนหนึ่งของ ‘ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ’ ที่ประกอบด้วยกว่า 53 องค์กร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ อีกทั้งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์คัดกรองจัดลำดับความเสี่ยงของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เพื่อลดการระบาดอย่างเป็นรูปธรรมและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงของการติดเชื้ออันเนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วยที่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กซ์ทรอนิกส์ (ETDA) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ BIG TREES PROJECT มอบชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ BIG TREES PROJECT มอบชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ชนิดใช้ซ้ำ หน้ากากอนามัย ตู้อบฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมมูลค่า 125,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ เนื่องจากชุด PPE ชนิดใช้ซ้ำสามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ถึง 20 ครั้ง ในการนี้ พัทนัย เหลืองตระกูล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร อรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้ง BIG TREES PROJECT และช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นำร่องมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่แรก โดยมี พล.ต.ท. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ.8) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

KKP ร่วม กสศ. ช่วยเด็กยากจนพิเศษ ส่งมอบเงิน 1 ล้านบาทเข้าโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง‘

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ โดยมีดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนยากจนพิเศษชั้นอนุบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนเปิดเทอมของสถานศึกษา ซึ่งจากการลงพื้นที่ กสศ.พบว่าการเลื่อนเปิดเทอมดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กแล้ว ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนอยู่หลายด้าน รวมถึงปัญหาด้านโภชนาการของเด็กที่มีฐานะยากจนเป็นพิเศษ เพราะอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงเรียนถือเป็นมื้อสำคัญ ถ้าขาดอาหารก็จะทำให้พัฒนาการทางสมองและร่างกายของนักเรียนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ พิธีมอบเงินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เกียรตินาคิน จับมือเจนเนอราลี่ แสดงความขอบคุณฮีโร่เสื้อกาวน์ ขยายความคุ้มครองไวรัส COVID-19 ในโครงการ KKGEN PROTECT OUR HEROES

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สองพันธมิตรโครงการ KKGEN PROTECT OUR HEROES ขยายต่อโครงการมอบกรมธรรม์ความคุ้มครองจากไวรัส COVID-19 จำนวน 8,000 กรมธรรม์ มูลค่าทุนประกันรวม 1,600 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 2)โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 3) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และ 5) โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ด้วยเห็นว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วในประเทศไทย แต่ยังไม่อาจประมาทได้ เนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศยังมีอัตราการระบาดในระดับสูง อีกทั้งภายหลังที่ประเทศไทยได้ทดลองเปิดการเดินทาง โดยอยู่ภายใต้มาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคก็ยังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอยู่เป็นระยะ ทำให้เห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นปราการด่านแรกที่ต้องรองรับความเสี่ยง จึงตัดสินใจขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ดังกล่าว ในโอกาสนี้ ฟิลิป และบัณฑิตได้เดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจ ตัวแทนโรงพยาบาลในโครงการฯ เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทำพิธีมอบกรมธรรม์อย่างเป็นทางการ โดยมีพล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. โรงพยาบาลตำรวจ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลตำรวจ