HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Advanced Opportunities

Global Investment Platform จากบริษัทหลักทรัพย์ภัทร กับการคว้าโอกาสจากกลุ่มธุรกิจรูปแบบใหม่ที่กำลังเปล่งประกายในสายตานักลงทุนทั่วโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

หากมีผู้ถามว่า ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ไทย คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของตลาดหลักทรัพย์รวมของโลก คำตอบคือ คิดเป็น 1% เท่านั้น ทำให้เห็นชัดว่าตลาดในไทยมีขนาดเล็กมาก จนไม่อาจตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้เพียงพอ

ยิ่งไปกว่านั้นในยุคของ Digital Disruption และวิกฤตโควิด-19 นักลงทุนคงต้องเริ่มพิจารณาโอกาสของการลงทุนกันใหม่ เพราะในช่วงระยะเวลาไม่นาน ธุรกิจบางประเภทที่เคยเติบโตได้ดีกลับหมดความสำคัญและลดหายไป ในขณะที่ธุรกิจใหม่อีกหลายประเภทกลายเป็นที่น่าจับตามองจากศักยภาพในการเติบโตและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ การกระจายความเสี่ยงและขยายโอกาสการได้ผลตอบแทนจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านเครื่องมือที่ทำหน้าที่เชื่อมนักลงทุนกับสินทรัพย์ที่น่าสนใจ อย่าง Global Investment Platform ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ถือเป็นคำตอบที่มาได้อย่างถูกเวลาอย่างยิ่ง

ผู้ชนะระยะยาว

แม้โควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซาลงแต่ธุรกิจบางประเภทกลับยิ่งเติบโตต่อเนื่องจนกลายเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว ผู้ชนะกลุ่มแรกคือบริษัทคุณภาพสูงที่มีหนี้น้อย ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสูง มีการเติบโตของกำไรสม่ำเสมอ บริษัทเหล่านี้จะได้ส่วนแบ่งทางตลาดเพิ่มขึ้นในระยะยาวทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์เอาต์ซอร์ส เช่นบริษัทที่ทำระบบคลาวด์หรือทำระบบเว็บเซอร์วิส เพราะโควิด-19 ได้ทำให้คนพึ่งพาบริการออนไลน์ไม่ว่าอีคอมเมิร์ซ เกมออนไลน์ และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมากขึ้น จนบริษัทเหล่านี้จะเติบโตขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ โควิด-19 ยังทำให้คนเห็นความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจกลุ่มที่สามที่ได้รับประโยชน์เต็มๆ ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเทเลเมด (telemed) และบริษัทวิจัยเทคโนโลยีในการรักษา โดยยิ่งบริษัทใดเติบโตอย่างสม่ำเสมอก็จะยิ่งทำกำไรได้มาก

กลุ่มธุรกิจที่มาพร้อมกับโลกยุคใหม่เหล่านี้ได้เริ่มปักหมุดหมายในหลายแห่งทั่วโลกแล้ว ดังนั้นหากต้องการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ Global Investment Service (GIS) ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยขยายโอกาสการลงทุนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาวเด่นจากสถานการณ์

นอกจากธุรกิจประเภทที่มีการเติบโตสม่ำเสมอข้างต้นแล้ว อีกประเภทที่น่าสนใจก็คือธุรกิจที่ผลกำไรอาจจะผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจได้บ้าง แต่ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาวหลังวิกฤตจบลง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีบทบาทยิ่งขึ้นหลังการวางโครงสร้าง 5G ในหลายประเทศเสร็จสมบูรณ์และนำไปสู่การอัพเกรดสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับซึ่งต้องอาศัยชิปประมวลผล และธุรกิจโรโบติกส์ที่จะกลายเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการที่เคยเผชิญกับภาวะการต้องปิดโรงงานหลังมีพนักงานติดเชื้อ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนกลับเข้ามาในประเทศ และต้องหาโรโบติกส์มาแทนที่แรงงานราคาถูก นอกจากนี้ ธุรกิจอาวุธยุทโธปกรณ์และธุรกิจอวกาศ ก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองมากขึ้นจากการแข่งขันอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ลงทุนข้ามพรมแดน

เห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่มาพร้อมกับโลกยุคใหม่เหล่านี้ได้เริ่มปักหมุดหมายในหลายแห่งทั่วโลกแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย ดังนั้นหากต้องการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ Global Investment Service (GIS) จากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยขยายโอกาสการลงทุนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการทำหน้าที่พานักลงทุนไปลงทุนให้สินทรัพย์หลากหลายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุนรวม ไปจนถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทำให้สามารถเพิ่มทางเลือกของการลงทุน กระจายความเสี่ยง และเปิดโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายสถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศต่างๆ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเลือกขนาดของพอร์ตลงทุนได้ หลังจากนั้นที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จะทำหน้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมรวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อจัดสรรพอร์ตสำหรับโลกยุคใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของนักลงทุน

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-9449