HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

30 มิถุนายน 2566

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลองค์กรโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ จากสมาคมตราสารหนี้ไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน รับ 3 รางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ จากพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) ได้แก่ 1) รางวัล Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 2) รางวัล Top Underwriting Securities Firm รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 ซึ่งบล.เกียรตินาคินภัทรได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ 3) รางวัล Most Innovative Deal รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุมอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอื่น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม จากการจำหน่ายหุ้นกู้ E-Bond ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกแบบไร้ใบ (Scripless) ทั้งหมด เพื่อลดการใช้กระดาษ สนับสนุนภารกิจรักษ์โลกและมุ่งสู่ยุคดิจิทัล โดยมีสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรม พาร์คไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล 2022 Best Domestic Private Bank - Thailand จาก Asian Private Banker ชูความเป็นผู้นำด้าน ‘ไพรเวทแบงก์’ ภายใต้ปรัชญา Philosophy of Wealth

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจไพรเวทแบงก์ของไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ ประจำปี 2565 (2022 Best Domestic Private Bank - Thailand) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักการเงินและนักลงทุนทั่วโลก เป็นปีที่ 3 (ปี 2562, 2564 และ 2565) แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารความมั่งคั่งรวมถึงการมีคำตอบทางการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ Philosophy of Wealth ในการนี้ ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

บลจ.เกียรตินาคินภัทร สร้างผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า 2 รางวัลจาก Morningstar Fund Awards 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด สร้างผลงานการบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า 2 รางวัลจากงาน Morningstar Fund Awards 2023 จัดโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ปี 2566 (Best Fund House – Domestic Fixed Income) และ 2) รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2566 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้จัดการกองทุน ที่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ นำทีมรับรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

บลจ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมแบ่งปันแนวคิดการลงทุนและกระบวนการคัดเลือกหุ้น ในงานสัมมนา Future of Investing: Themes and Opportunities จัดโดย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนา 'Future of Investing: Themes and Opportunities' จัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำเสนอแนวโน้มและโอกาสในการลงทุนในสภาวะเงินเฟ้อสูงให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ในการนี้ สุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมการเสวนาแบ่งปันแนวคิดการลงทุนและกระบวนการคัดเลือกหุ้น ในหัวข้อ 'เจาะลึกแนวคิดกองทุนชั้นนำ' ในฐานะที่กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ (KKP DIVIDEND) เข้าร่วมโครงการ Fund Rating Report และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

ธ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ตอบรับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น ผุดผลิตภัณฑ์ออมในรูปแบบประกันชีวิตเพื่อความมั่นคง การันตีรับเงินคืนรายปีสูงสุด 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จับมือ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ตอบรับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10’ เจาะกลุ่มวัยทำงานและครอบครัวที่ต้องการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณและส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน ชูจุดเด่น การันตีความมั่นคงรับเงินคืนรายปี สูงสุด 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 61-89 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 2 เท่า สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://link.kkpfg.com/USL57 หรือติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือโทร. 0-2165-5555

ธ.เกียรตินาคินภัทร ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงการ Kunalai NAVARA Rangsit-Klong 2

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) คุณา เทวอักษร ประธานกรรมการบริหาร และไพศาล ศังขวณิช กรรมการบริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 1,466 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาโครงการ Kunalai NAVARA Rangsit-Klong 2 โครงการใหม่ในทำเลรังสิต-นครนายก ของวิลล่า คุณาลัย โดยจะพัฒนาในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 866 ยูนิต ภายใต้แนวคิด Profound Living in the Theory of Nature ที่เน้นความสมดุลทางธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมให้กับทุกครอบครัว โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนสินเชื่อ แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป พัฒนาโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ราชพฤกษ์ – เวสต์วิลล์ บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยให้กลับมาคึกคักหลังสถานการณ์โควิด ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 923 ล้านบาท ให้แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เพื่อพัฒนาโครงการ ‘วนา เรสซิเดนซ์ ราชพฤกษ์ - เวสต์วิลล์’ โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ ที่มีเพียง 43 ยูนิต บนทำเลถนนราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ในการนี้ วิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กับศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป ณ สำนักงานบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

KKP ร่วมใช้ขวดน้ำดื่มแบบไร้ฉลาก รีไซเคิลได้ 100% หนุนภารกิจรักษ์โลก

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นแบบไร้ฉลาก (label-free bottle) และรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จะช่วยลดทอนกระบวนการคัดแยกและง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการอัปไซเคิล (การแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่) โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาวิกฤติภาวะโลกร้อน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 300 มิลลิลิตร ดีไซน์เรียบง่าย ใสไม่ผสมสี ผลิตจากพลาสติกชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นมิตรต่อผลิตภัณฑ์อาหาร และน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และเชื้อเพลิงในกระบวนการจัดเก็บและการขนส่ง ฝาขวดเป็นพลาสติก HDPE (High-Density Polyethylene) และไม่มีฉลากพลาสติก PVC สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและ อัปไซเคิลได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบดคัดแยกฉลาก จึงสามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง จนไปถึงกระบวนการอัปไซเคิลเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป