HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

29 กุมภาพันธ์ 2567

KKP คว้า 3 รางวัล ด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ ‘ดร.พิพัฒน์’ ได้รับเลือกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 จาก Asiamoney Brokers Poll 2023

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คว้า 4 รางวัลด้านการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 จาก Asiamoney Brokers Poll 2023: Thailand ซึ่งจัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนผลงานคุณภาพในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในระดับสากล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ 1) Best Domestic Brokerages เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งบล.เกียรตินาคินภัทรได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 2) Best Domestic Brokerages for Research เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยตลาดทุนในประเทศไทย 3) Best Domestic Brokerages for Sales เป็นการยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย 4) Best Economist เป็นการยกย่องนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมอบให้กับ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สาม

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จมอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องปี 2562-2566 ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จากงาน SET Awards 2023

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในบริการตลาดทุน คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2566 จากงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยมติดต่อกันมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้บริการลงทุน และความรับผิดชอบต่อนักลงทุน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ อาทิ คุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้บริการลงทุน ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติที่ดีตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG จากเวที SET Awards 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด คว้ารางวัลจากเวทีเกียรติยศ SET Awards 2023 ซึ่งเป็นการเข้ารับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร รับรางวัล ‘บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG’ (Outstanding Asset Management Company Awards - ESG) ตอกย้ำความสามารถในการนำหลัก ESG มาใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับสู่นักลงทุนในระยะยาว และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุน โดยปัจจุบัน บลจ.เกียรตินาคินภัทรมีกองทุนกลุ่ม ESG ที่บริหารอยู่รวม 2 กองทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุน ได้แก่ KKP SET50 ESG และ KKP SET50 ESG-SSF ในการนี้ นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

KKP จับมือยอดกูรูการลงทุน Howard Marks ฉายภาพการลงทุนในจังหวะการเปลี่ยนผ่านแห่งยุค

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา An Afternoon with Howard Marks: Navigating Market Realities Through Sea Change ฉายภาพการลงทุนท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ (Sea Change) ผ่านมุมมองกูรูการลงทุนระดับโลกอย่าง Howard Marks และ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศ โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth Management แบบเอกซ์คลูซีฟ เพื่อยกระดับการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งไปสู่โอกาสระดับโลก ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ธ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมปฏิวัติกระบวนการขอสินเชื่อบ้านครั้งใหญ่ ใช้ข้อมูลเครดิตสกอริ่งประกอบการพิจารณาเป็นครั้งแรกของไทย รู้ผลแม่นยำ-รวดเร็วขึ้น 60%

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมปฏิวัติกระบวนการขอสินเชื่อบ้าน ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ใช้ข้อมูล ‘เครดิตสกอริ่ง’ หรือการประเมินทางสถิติเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ตามนัดของผู้ขอสินเชื่อ ประกอบการพิจารณาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเทคโนโลยีของ ไอคอน เฟรมเวิร์ค ในการนำเสนอสินเชื่อของธนาคารให้กบผู้ขอสินเชื่อ ร่วมด้วยเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล ส่งผลให้การพิจารณาสินเชื่อมีความแม่นยำและความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 60% ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ขอสินเชื่อและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนยกระดับบริการทางการเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

KKP จับมือ เครดิตบูโร และ NDID ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบรู้ผลทันที ผ่านแอป KKP MOBILE ฟรี!

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าภารกิจสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ จับมือกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปฟรี รู้ผลได้แบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE โดยถือเป็นครั้งแรกในประเทศ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประวัติการเงินแบบองค์รวมของตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และการสร้างวินัยทางการเงิน ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปในบริการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ที่เครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลที่สาม สำหรับลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคินภัทร สามารถใช้บริการตรวจสอบเครดิตแบบสรุป ฟรี! รู้ผลทันที บนแอป KKP MOBILE ได้แล้ววันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

KKP ร่วมสืบสานมรดกศิลป์ พาคณะนักเรียนชมการแสดงโขน โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ และเรียน-รู้-เรื่องโขน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมสืบสานมรดกศิลป์ เชิญคณะครูและนักเรียนจากชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ, โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 100 คน เข้าชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ จัดแสดงโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้พาคณะนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อชมผลงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับโขน ต่อด้วยชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากกุมภกรรณทดน้ำ บนพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเยี่ยมชมอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ศิลปะโขน ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด เป็นผู้แทนนำคณะเยาวชนทำกิจกรรม พร้อมมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมการฝึกปฏิบัติการแสดงโขนสัญจร ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอจังหวัดสงขลา