HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

10 ปี Thailand Focus ตอกย้ำความเชื่อมั่นลงทุนไทย

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ จัดงาน Thailand Focus 2016 ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ A New Growth Strategy โดยได้รับเกียรติจาก อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ งาน Thailand Focus 2016 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 140 บริษัท โดยตลอดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 มีการประชุมระหว่าง นักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยรวมทั้งสิ้น 1,255 ครั้ง ซึ่งถือเป็นจำนวนประชุมสูงสุดในรอบ 3 ปี สะท้อนให้ เห็นถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและความสนใจลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังคงแข็งแรง

บล.ภัทรตอกย้ำความเป็นเลิศระดับสากล คว้ารางวัล Best Private Bank in Thailand และรางวัล Best Broker in Thailand จาก FinanceAsia

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Private Bank in Thailand เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมรางวัล Best Broker in Thailand จาก FinanceAsia ในงาน Country Awards for Achievement 2016 โดยได้รับคัดเลือกจากความสามารถในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลของการให้บริการ Wealth Management ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง กอปรกับความสามารถในการขยายธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลที่โรงแรมโฟร์ ซีซัน ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัล Investors’ Choice Award

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Investors’ Choice Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม โดยภัทรพร มิลินทสูต ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี (2552-2559) ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ได้รับคะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด โดยธนาคารเป็น 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียนและ 1 ใน 2 สถาบันการเงินที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว

บลจ.ภัทรรับรางวัลรางวัลกองทุน ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Money & Banking Awards 2016

     ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 (Best Mutual Fund of the Year 2016) ในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้น 100% (LTF 100) จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2016 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

บล.ภัทรรับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดนิยมสายผู้ลงทุนสถาบัน ในงาน Money Channel Awards 2016

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คมสัน สุขสำราญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านนักวิเคราะห์ยอดนิยม สายผู้ลงทุนสถาบัน จากเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัทแฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ในงาน Money Channel Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 12 ปี Money Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน

ธนาคารเกียรตินาคิน หนุนเอสเอ็มอี รายเล็กเข้าถึงเงินทุน

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเพื่อสร้างกระแสการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ‘KK SME รถคูณ 3’ ผ่าน Viral Clip ชุดใหม่ชื่อว่า ‘พลอยนักสู้’ ซึ่งพูดถึงชีวิตของพลอย เด็กสาวนักมวยหญิงผู้ใช้วิธีชกข้ามรุ่นกับคู่ต่อสู้รุ่นใหญ่กว่าเพื่อ ย่นระยะเวลาการก้าวขึ้นเป็นนักมวยอาชีพ ไม่ต่างจาก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งต้องตั้งเป้าหมายที่ยากและใหญ่ขึ้น เพื่อไปสู่ความสำเร็จ โดยมีผลิตภัณฑ์ KK SME รถคูณ 3 เป็นปัจจัยสนับสนุน

     ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ KK SME รถคูณ 3 เป็นสินเชื่อแนวคิดใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากความชำนาญทางด้านตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร โดยให้ผู้ประกอบการสามารถนำรถยนต์มาค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีได้ในอัตราสูงสุด 3 เท่าของราคารถยนต์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มอบทุนการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ และปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ให้แก่ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมเป็น 1 ใน 28 องค์กรผู้บุกเบิกในโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะ 1 ใน 28 องค์กรผู้บุกเบิกโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงิน ขยายผลโครงการโดยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 'รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559' ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีหลักอีก 5 องค์กรที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าว ตัวแทนของธนาคารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Happy Money จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำความรู้และเครื่องมือสำหรับสร้างวินัยทางการเงินมาใช้พัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรขึ้นเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงานตลอดจนสังคมในวงกว้าง

     นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนโครงการ 'มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง' ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยดำเนินการจัดอบรมหัวข้อ 'วางแผนการเงินดี...ชีวิตเปลี่ยน' ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา