HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


More Than Just a Car


ไม่มีที่ดิน แต่มีรถ ก็สู้ได้อีกหลายยกด้วย ‘สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

     ในโลกของเอสเอ็มอีรายย่อย ไม่มีเรื่องใดใหญ่กว่าเงินทุน เงินทุนที่มากพอจะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและคว้าโอกาสสำหรับเติบโตต่อยอดได้ แต่น่าเสียดาย หลายครั้งศักยภาพในการเติบโตนี้ กลับถูกจำกัดเพียงเพราะผู้ประกอบการไม่มีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ อย่างเช่นที่ดินมาค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

     นี่เองคือที่มาของผลิตภัณฑ์ ‘สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3’ สินเชื่อธุรกิจแรกของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถใช้ ‘รถยนต์’ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อในวงเงินที่สูงถึง 3 เท่าของมูลค่ารถ เพื่อช่วยปลดล็อคปัญหาการขาดแคลนอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันสินเชื่อ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสามารถ ‘สู้’ กับคู่แข่งและสภาวะตลาดได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม

     จากคำอธิบายของปพนธ์ มังคละธนะกุล ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท ล้มยักษ์ จำกัด ที่ปรึกษาของธนาคารเกียรตินาคิน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเอสเอ็มอี ระบุว่าประเทศไทยมีเอสเอ็มอีอยู่เกือบ 3 ล้านราย แต่มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) แสดงให้เห็นว่าตลาดสินเชื่อเอสเอ็มอีที่เติบโตสูงที่สุดคือเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (อัตราการเติบโต 12% เทียบกับ 1.5% และ 5.5% ของเอสเอ็มอีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามลำดับ) ดังนั้น ธนาคารเกียรตินาคินจึงมุ่งเข้าช่วยเหลือเอสเอ็มอีกลุ่มนี้ ซึ่งมีศักยภาพจะเติบโตได้อีกมาก หากได้รับเงินทุนที่เพียงพอ

     “ตอนนี้กระแสดิจิตอล ไปจนถึงการที่สังคมไทยเปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงอายุ ได้ทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาจเป็นวิกฤติสำหรับคนที่ไม่ปรับตัว แต่จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ปรับตัวได้ เราจึงอยากช่วยให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพไปต่อได้ ซึ่งก็จะกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ” ปพนธ์กล่าว

เอสเอ็มอีรายย่อยอาจไม่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่อย่างน้อยมักจะมีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการอยู่แล้ว และวงเงินสินเชื่อตามโครงการถือว่ามากพอจะสร้างความต่าง ให้กับธุรกิจ

     หลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี ภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เผยว่ากระแสการตอบรับสินเชื่อโครงการนี้ดีมาก เพราะในขณะที่เอสเอ็มอีรายย่อยอาจไม่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่อย่างน้อยมักจะมีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการอยู่แล้ว และวงเงินสินเชื่อตามโครงการถือว่ามากพอจะสร้างความต่างให้กับธุรกิจ

     “ปกติเอารถไปให้ตีมูลค่า ก็มักจะได้แค่ 70% หรือ 1 เท่าของมูลค่ารถ แต่เราให้สูงสุดถึง 3 เท่า พร้อมวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท อีกทั้งกระบวนการขอค่อนข้างรวดเร็ว เทียบแล้วเร็วกว่าเอาอสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกัน แถมได้วงเงินเฉลี่ยมากกว่าสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อรถแลกเงิน โดยที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อบุคคล” ภัทรพงศ์ขยายความ

     ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 14% ระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-72 เดือน โดยมีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

     ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ทำให้หลายธุรกิจพยายามเก็บตัวหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ธุรกิจอีกไม่น้อยกลับมองว่านี่คือจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับสู้กับอุปสรรคที่คนอื่นไม่สู้ และคว้าเอาโอกาสที่คนอื่นไม่เห็น ซึ่งสำหรับธุรกิจเหล่านี้ สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจโลดแล่นไปได้อย่างเต็มกำลัง

     สะท้อนความเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินว่าธุรกิจเล็กจะโตเป็นธุรกิจใหญ่ได้ ก็เพราะการสู้อย่างไม่ถอยเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่เอง

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-165-5555 หรือ www.kiatnakin.co.th/kk-sme_sme-car3x