HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


Against the Headwind

บรรณาธิการ : ธนกร จ๋วงพานิช

Welcome to Optimise

ระยะเวลาครึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหก ในยามที่วิกฤตทำให้ทุกคนต้องปัดซ้ายป่ายขวาเอาตัวรอดแบบแทบไม่มีเวลาตั้งหลัก

รู้ตัวอีกที ร้านอาหารคิวจองสามเดือนกลายเป็นต้องกุลีกุจอส่งเดลิเวอรี โกลบอลแบรนด์ที่เคยขยายไปทั่วโลกต้องม้วนพรมปิดสาขา และโรงงานที่อุตส่าห์รักษาคำสั่งซื้ออันน้อยนิดก็พบว่าไม่สามารถผลิตของส่งมอบได้ เพราะไม่รู้จะไปหาวัตถุดิบจากไหนในวันที่หลายประเทศทั่วโลกยังปิดเมือง

แต่การเอาตัวรอดเฉพาะหน้าคงมีความหมายน้อย หากในที่สุดเมื่อพ้นวิกฤตนี้แล้ว ทุกสิ่งที่ทำยังนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ นี่คือสาเหตุซีอีโอและผู้บริหารทั่วโลกต่างย้ายเรื่องระยะยาวอย่างความยั่งยืนมาเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน แม้ในระหว่างแก้สถานการณ์วิกฤตระยะสั้น โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ย่อมมีศักยภาพจะกระทบทั่วทั้งโลกได้พร้อมๆ กัน และมีความรุนแรงไม่อ่อนด้อยกว่าโควิด-19

อย่างที่องค์การสหประชาชาติใช้คำว่า Build Back Better ทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่เพียงต้องหาวิธี ‘ฟื้นคืน’ กิจการ แต่ยังต้องทำให้การฟื้นนั้น เปลี่ยนกิจการให้ต่างไปจากเดิมในแง่ที่สร้างความเสี่ยงต่อโลกและสังคมน้อยกว่าเก่า และในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมรองรับวิกฤตได้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะโดยการลงทุนกับเทคโนโลยีหรือสำคัญกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับกำไร-ขาดทุน เช่นเมืองอาจต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวแทนพื้นที่พาณิชย์ โรงงานอาจต้องพิจารณาซัพพลายเออร์จากแง่มุมอื่นนอกจากราคา วงการเสื้อผ้าและลักชัวรีอาจต้องเปลี่ยนความหรูหราไปเป็นความกรีน

โควิด-19 ได้สร้างจำนวนผู้สูญเสียทั่วโลกมากไปเกินกว่าที่ใครจะอยากชื่นชม แต่หากสังคมโลก Build Back Better ได้อย่างที่พูดจริงๆ

กระทั่งโควิด-19 อันร้ายกาจก็ยังอาจเป็นอดีตที่วันหนึ่งคนมองย้อนหลังด้วยความขอบคุณ