HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


In keeping with the tradition

บรรณาธิการ : ธนกร จ๋วงพานิช

Welcome to Optimise

ตั้งแต่ต้นปี ทุกท่านคงรู้สึกได้ว่าโควิด-19 น่าจะยังไม่ไปจากเราง่ายๆ

ขวบปีที่สองของเชื้อโรคร้ายที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และบังคับให้ธุรกิจและแทบทุกภาคส่วนของสังคมต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินการของตนอย่างยากจะคาดเดาอนาคต ย่อมถือเป็นสิ่งที่ชวนให้เหนื่อยใจ หรือแม้กระทั่งน่ากลัว

อย่างไรก็ตาม ในขณะเชื้อโรคเพิ่งเข้าสู่เพียงปีที่สอง สิ่งหนึ่งที่อาจทำให้ใจชื้นได้บ้างก็คือสังคมมนุษย์ไม่ได้เพิ่งกำเนิดขึ้น และสิ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องหนักหนาในอดีตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า มิใช่มีแต่เพียงวัตถุธรรมล้ำหน้าที่เรายังต้องรอลุ้นอยู่ อย่างนวัตกรรมทางการแพทย์หรือวัคซีนเท่านั้น

หากยังประกอบด้วยของสามัญที่อยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไร อย่างประเพณี วัฒนธรรม และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ไม่ว่าในระดับครอบครัว ชุมชน หรือประเทศ และไม่ว่าในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา ที่เอื้อให้เราสร้างความเชื่อใจ ร่วมมือ และแสวงหาคำตอบร่วมกันไปข้างหน้าในแต่ละยุคแต่ละสมัย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหนึ่งในธุรกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ในปีนี้ จึงอยากเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบกึ่งศตวรรษของเราด้วยเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่ได้ยืนยงพิสูจน์คุณค่าอันข้ามพ้นกาลเวลาเช่นเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ตึกรามบ้านช่อง หรือธุรกิจการค้า ยิ่งกว่านั้น ยังได้สัมภาษณ์กับหนึ่งใน ‘รัตตัญญู’ หรือผู้ผ่านคืนวันมาอย่างยาวนานของสังคมไทยอย่าง ‘ส.ศิวรักษ์’ ผู้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งคุณค่าของการรักษาและคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง

เพราะท้ายที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม มีแต่การรู้จักเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เรารักษาสิ่งสำคัญเอาไว้ได้

และต่อเมื่อเราสามารถรักษาสิ่งสำคัญไว้ได้

จึงเรียกว่าคุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลง