HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Riding the Tech Wave

กองทุนเปิด KKP EXPANDED TECH – HEDGED อีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการขยายการลงทุนกับธุรกิจศักยภาพระดับโลกในกลุ่มเทคโนโลยี

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติจนไม่อาจแยกออกจากกันได้เช่นทุกวันนี้ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีกำลังฉายแสงบนสังเวียนธุรกิจโลกด้วยแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดดและคาดว่าจะยิ่งทวีความแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จึงได้ริเริ่มกองทุนเปิด KKP EXPANDED TECH – HEDGED ที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการขยายโอกาสการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

เขี้ยวของ FANG

การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มเป็นกระแสเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน คนคุ้นหูกับชื่อกลุ่ม FANG หรือกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก อันประกอบด้วย Facebook, Amazon, Netflix และ Google จากรายการยอดฮิตของเหล่านักลงทุน ‘Mad Money’ ทาง CNBC ที่มองว่า ธุรกิจบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นที่น่าจับตามองในอนาคต สำหรับปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงกลุ่ม FANG เท่านั้นที่กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรม หากแต่ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีรายอื่นๆ ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะฟันเฟืองหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น และภาคธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง กองทุน KKP EXPANDED TECH-HEDGED ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้

รู้จักความเสี่ยง

ต้องยอมรับว่าแม้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีจะมีศักยภาพสำหรับการลงทุน แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงเช่นกัน ปัจจัยเสี่ยงที่ควรพิจารณามีตั้งแต่ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน เช่นที่เกิดขึ้นกับ Netflix ที่มี Disney หรือ HBO ลงมาทำธุรกิจประเภทเดียวกันจนต้องดิ้นรนเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับ Facebook ซึ่งมีกระแสการต่อต้านเนื่องจากข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลจนหลายคนไม่กล้าใช้งานทำให้ไม่สามารถเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดในบางประเทศได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอันเกิดมาจากข้อจำกัดด้านกฏระเบียบที่ทำให้การปรับเปลี่ยนการลงทุนไม่คล่องตัวนัก หรือจะเป็นความเสี่ยงด้านนโยบายภาษีธุรกิจออนไลน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่และประเทศอื่นๆ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากโจรกรรมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงเป็นที่หมายปองของนักลงทุนทั่วโลก ทางออกหนึ่งที่ช่วยบริหารความเสี่ยงโดยไม่เสียโอกาสการลงทุน จึงเป็นการลงทุนในกองทุนแบบระยะยาว เพื่อรับมือกับความผันผวนในอุตสาหกรรมและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุน อย่างเช่น กองทุน KKP EXPANDED TECH - HEDGED นี้เอง

กองทุน KKP EXPANDED TECH-HEDGED เป็นกองทุนรวม Feeder Fund หมวดอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองในยุคนี้

คว้าโอกาสการลงทุน

KKP EXPANDED TECH - HEDGED เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF ซึ่งรวมจุดเด่นของกองทุนทั่วไปและการลงทุนในหุ้นเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นและยังมีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มหลักทรัพย์อื่นๆ อย่างอุตสาหกรรมในกลุ่มบริการสื่อสารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย คุณสมบัตินี้ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนกับธุรกิจเดียวที่อาจพบความเสี่ยงในอนาคต และในขณะเดียวกัน ก็เป็นการขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจทำกำไรในอนาคตได้ นอกจากนี้กองทุนหลักในต่างประเทศมีการกำหนดน้ำหนักลงทุนต่อตัวสูงสุดที่ 8.5% ช่วยให้พอร์ตลงทุนมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการลงทุนที่ยืดหยุ่นกว่า Big Bet (การลงทุนแบบเดิมพัน) มั่นคงและปลอดภัยกว่าในระยะยาว

ยิ่งกว่านั้น เนื่องจาก KKP EXPANDED TECH - HEDGED เป็นการลงทุนหุ้นต่างประเทศในกลุ่มเทคโนโลยีโดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจึงได้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงินที่ใช้ลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในระยะยาวที่ต้องการการกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจลงทุนผ่านกองทุน KKP EXPANDED TECH - HEDGED สามารถลงทุนขั้นต่ำเริ่มที่ 1,000 บาท สำหรับลูกค้า เริ่มขั้นต่ำที่ 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำเพียง 0.32% ต่อปี เท่านั้น (อัตราเรียกเก็บจริง ณ วันที่ 5 ต.ค. 63 จากอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ) โดยสามารถซื้อผ่านตัวแทนและธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน / กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยง/ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม