HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


The Good Fight

บรรณาธิการ : ธนกร จ๋วงพานิช

Welcome to Optimise

ปีนี้ก็ดูจะเป็นอีกปีหนึ่งที่คนไทยต้องเล่นสงกรานต์แบบแห้ง และรดน้ำดำหัวกันผ่านวีดีโอคอลด้วยเหตุโควิด-19

เนื่องจากไม่ใช่ปีแรก จึงไม่มีใครออกมาเรียกกิจกรรมนี้ว่าเป็น New Normal หนาหูเหมือนเมื่อปีก่อนอีกแล้ว ทุกคนคล้ายจะเริ่มรับสภาพได้ว่า Normal ไม่มีเก่าหรือใหม่ เพราะอะไรที่เราถือกันว่า Normal สุดท้ายก็เป็นเพียงสภาพกลางทางของความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากอดีตจนวันนี้ และเรื่อยไปในอนาคต

การอยู่กับธุรกิจการลงทุนที่มีวัฏจักรให้เห็นเป็นธรรมชาติ ทำให้เราตระหนักดีว่า เมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลง ก็แปลว่าจะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และสิ่งเก่าที่ดับลง โลกไม่ได้สวยหรูพอจะเกิด‘แฮปปี้เอนดิ้ง’ได้กับทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม ดั่งคำพูดอมตะของยอดนักเขียนกีฬา แกรนท์แลนด์ ไรซ์ที่ว่า “It’s not whether you win or lose, it’s how you play the game.”

ก่อนผลตัดสินจะออก มันมีความสวยเสมอของการพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ตรงหน้า

และนี่ก็คือที่มาของเรื่องราวสวยงามหลากหลายใน Optimise ฉบับ The Good Fight ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเก่าที่บูรณะจนโฉบเฉี่ยวเพื่อให้มีที่ยืนในยุคสมัยใหม่ บริษัทดีไซน์ที่สร้างความหรูหราจากวัฒนธรรมข้างถนน นักแข่งเรือใบรุ่นเยาว์ที่กำลังมาแรง ไปจนกระทั่งการต่อสู้บนเส้นทางการเมืองของชวน หลีกภัย ที่ยังคงไม่สิ้นสุดแม้ในปัจจุบัน

ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทาย จะมีอะไรสร้างแรงบันดาลใจได้ดีไปกว่าเรื่องราวของนักสู้ที่ 'สู้' ได้อย่างเยี่ยมยอดเหล่านี้