HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


The Present Value

บรรณาธิการ : ธนกร จ๋วงพานิช

Welcome to Optimise

เวลาพูดถึง ‘ความยั่งยืน’ ส่วนใหญ่คนมักจะพูดกันถึงเรื่องของ ‘อนาคต’

ไม่ว่าจะในทำนอง ถ้าไม่ทำวันนี้ พรุ่งนี้แย่แน่ หรือถ้าทำตั้งแต่วันนี้ อนาคตก็จะสดใส เปิดโอกาสอีกมาก

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหลายครั้งพบว่าการทำภารกิจหรือธุรกิจเพื่อ ‘ความยั่งยืน’ ต่างๆ จะยืนระยะไปได้มากน้อยเท่าไหร่นั้น ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ ‘ปัจจุบัน’

เพราะถ้าในวันนี้ บุคคลหรือธุรกิจยังหาวิธีปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนที่ตอบโจทย์อันเป็นปัจจุบันไม่ได้ ไม่ว่าในเชิงต้นทุนที่ธุรกิจยอมรับได้ องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ หรือผลประกอบการที่คาดหวัง ฯลฯ สุดท้าย วิถีของความยั่งยืนนั้น น่าจะถูกล้มเลิกไปในไม่ช้านาน หรือร้ายกว่านั้นก็คือ ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งประดับ หรือสิ่งเอ่ยอ้างกับสาธารณะว่า ‘ทำแล้ว’ เฉยๆ

เรียกว่าเป็นการ ‘ฟอกเขียว’ (Greenwashing) ที่มีแต่รอเวลาสีตกเท่านั้น

เรื่องราวของ Optimise ในฉบับ The Present Value นี้ จึงเป็นการชี้ชวนให้เห็นว่าในความพยายามของผู้คนหลากหลายด้านความยั่งยืนนั้น นอกจากจะประกอบด้วยเจตจำนงที่ดีต่ออนาคตของลูกหลานหรือสังคมแล้ว ปัจจัยสำเร็จหนึ่งก็คือการหาจุดที่สร้างความพึงพอใจสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันได้ลงตัว

เช่น จานชามจากขยะอาหารที่ทั้งสวยงามและเป็นที่ต้องการในร้านอาหารหรูทั่วกรุงของ ‘ละมุนละไม’ โรงงานที่ไม่เพียงบำบัดน้ำเสียได้ดีเยี่ยมแต่ยังตอบโจทย์สำหรับพนักงานของ ‘พาซาญ่า’ นานาคาเฟ่และโรงคั่วมากสุนทรีย์ที่ดึงดูดเซียนกาแฟในจังหวัดน่าน ปลาไทยคุณภาพเยี่ยมของ ‘ลันตาปลาไทย’ แฟชั่นนำเสนอความไทยไม่เหมือนใครของ ‘ดิ โอนลี่ มาร์เก็ต’ หรือโรงแรม ‘บ้านท้องทราย’ ที่ผู้มาพักจะได้ความสุขจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเช่นเดียวสรรพสัตว์อื่นๆ

แม้กระทั่ง เรื่องราวของพระไพศาล วิสาโล พระนักปฏิรูป ก็ยังแสดงให้เห็นว่า การ ‘ทำกิจ’ เพื่อสังคมอันเป็นงานระยะยาวนั้น แท้จริงแล้วตั้งอยู่บนการ ‘ทำจิต’ ในแต่ละชั่วขณะสั้นๆ ของปัจจุบัน

แนวคิดเรื่อง Present Value ในทางการเงินบอกว่า เงินหนึ่งบาทในอนาคตนั้น หากจะนับเป็นมูลค่าในปัจจุบัน จะต้องด้อยค่าลงไปหลายส่วน เพื่อรองรับความเสี่ยงนานาประการที่อาจทำให้เงินบาทนั้นเป็นไป ยิ่งอนาคตอยู่ห่างมาก มูลค่าในปัจจุบันยิ่งเหลือน้อย

ตรงกันข้าม หากทำหนึ่งบาทให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันแล้ว นานไป เงินบาทนั้นมีแต่จะทบทวีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยคุณค่าของตัวมันเองที่นำไปสู่คุณค่าอื่นๆ เชื่อมโยงต่อไปได้ไม่รู้จบไม่ต่างจากดอกเบี้ยทบต้น

The Present Value จึงเป็นคำตอบที่แท้จริงของความยั่งยืนในอนาคตด้วยเหตุนี้