HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Once and For All

หมดกังวลและพบความสบายใจในการลงทุนด้วย Mandate Service


ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ นักลงทุนไทยเริ่มหันมาสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังเริ่มให้ความสำคัญกับความหลากหลายของประเภทสินทรัพย์ในการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้ติดตามมาด้วยหน้าที่ของการติดตามและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน รวมถึงการอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อพยายามรับมือหรือตัดสินใจในยามเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภารกิจการลงทุนซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนและใช้เวลาอาจไม่ใช่อาหารจานโปรดสำหรับทุกคน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาบริการอย่าง Mandate Service ขึ้นมาเพื่อช่วยรับหน้าที่ในการดูแลการลงทุนแทนนักลงทุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์มุมมองการลงทุน ไปจนถึงการซื้อขายสินทรัพย์และปรับพอร์ต เรียกได้ว่า เมื่อใช้บริการแล้ว หน้าที่ของนักลงทุนอาจเหลือเพียงการรับฟังผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านบริการนี้เท่านั้น

ครบวงจร บริหารโดยมืออาชีพ

Mandate Service เป็นบริการที่ช่วยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ นับตั้งแต่วันที่เลือกแผนการลงทุน โดยนักลงทุนไม่ต้องติดตามหรือลงมือดำเนินการด้วยตัวเอง เพียงแจ้งเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือยกเลิกการใช้บริการ ซึ่งสามารถบอกกล่าวเมื่อใดก็ได้ การลงทุนจึงกลายเป็นเรื่องง่าย ลดความกังวลของนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่มักคิดว่าตนเองไม่มีความรู้หรือเวลาในการติดตามการลงทุนได้เพียงพอ เพราะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแล ปรับเปลี่ยน ดำเนินการ และตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ขณะ

เมื่อเริ่มใช้บริการ ที่ปรึกษาการลงทุนจะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการ ข้อจำกัด ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่รับได้ในการลงทุน เพื่อเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับผู้ใช้บริการ โดยแผนการลงทุนจะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ตั้งแต่การสร้างพอร์ตการลงทุนโดยให้มีสินทรัพย์แต่ละประเภทตามสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้แผนที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ หลังจากนั้น ทีมงานจะบริหารจัดการพอร์ตของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ และแจ้งอัปเดตในกรณีที่มีการปรับพอร์ตหรือซื้อขายสินทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด อีกทั้งในทุกเดือนจะมีการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมมุมมองการลงทุนในระยะข้างหน้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนของตัวเอง

Mandate Service เป็นบริการที่ช่วยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยนักลงทุนไม่ต้องติดตามหรือลงมือดำเนินการด้วยตัวเอง การลงทุนจึงกลายเป็นเรื่องง่าย ลดความกังวลของนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่มักคิดว่าตนเองไม่มีความรู้หรือเวลาในการติดตามการลงทุนได้เพียงพอ

เฉพาะตัว

แผนการลงทุนของ Mandate Service มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเพียงแผนเดียวหรือหลายแผนได้ตามความต้องการ โดยแต่ละแผนการลงทุนมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนอาจพิจารณาจากผลตอบแทนคาดหวัง หรือความเสี่ยงที่รับได้ ตามเป้าหมายในการลงทุนของตัวเอง ดังนั้น โครงสร้างของพอร์ตการลงทุนที่ได้จึงมีความเฉพาะตัวตามการออกแบบของผู้ใช้บริการแต่ละคน

เดิมที Mandate Service มีเพียงการลงทุนประเภท Offshore Mandate ซึ่งเป็นการนำเงินออกไปยังต่างประเทศเพื่อลงทุนตรงในกองทุนรวมต่างประเทศหรืออีทีเอฟ (ETF) อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป การลงทุนประเภท Onshore Mandate จะเปิดให้บริการแล้ว ซึ่ง Onshore Mandate มีความแตกต่างจาก Offshore Mandate ตรงที่เป็นการลงทุนในกองทุนไทยเป็นเงินบาท จึงมีจุดเด่นคือความสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินและภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเงินเข้าออกและการลงทุนในต่างประเทศ แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกแผนการลงทุนให้มีสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด หรือทั้งในและต่างประเทศก็ได้

ตรงไปตรงมา

อัตราค่าบริการของ Mandate Service นั้นเป็นไปตามขนาดวงเงินลงทุนและแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือก โดยค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไว้ครบทั้งหมดแล้วและไม่มีการคิดเพิ่มเติมอีก ดังนั้นผู้ใช้บริการ Mandate Service จึงสามารถปลอดกังวลจากภาระต้นทุนเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ ด้วยตัวเอง

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของการให้บริการออกแบบแผนการลงทุนและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบครบวงจรภายใต้ชื่อ Mandate Service นี่คือหนึ่งในบริการของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ที่มีผลการดำเนินงานและได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559