HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

LIVING SPACE


Bangkok:Then and Now

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ขอชวนย้อนมองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์แห่งความทรงจำ 5 ทศวรรษ


แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี 2526 และปัจจุบัน


คลองสาทรเมื่อปี 2522 และปัจจุบัน


อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในปัจจุบัน และเมื่อปี 2521


สวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และเมื่อปี 2521


ศูนย์การค้า World Trade Center เมื่อปี 2540 และศูนย์การค้า CentralWorld ในปัจจุบัน