HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


A Whole New World

บริการลงทุนในต่างแดน Global Investment Service (GIS) ของ บล.ภัทร เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบไร้พรมแดน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้นักลงทุนมีความคล่องตัวในการลงทุนที่มากกว่าเดิม เพราะการลงทุนที่จำกัดอยู่ในประเทศเพียงอย่างเดียวอาจทำให้พลาดโอกาสหรือทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการไปลงทุนในแดนไกลด้วยตัวเองยังอาจฟังดูเสี่ยงและยุ่งยากสำหรับหลายคน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จึงนำเสนอ Global Investment Service (GIS) บริการพานักลงทุนไทยไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ในแบบที่ไม่ต้องทิ้งบริการไทยอันคุ้นเคย

สร้างโอกาสไร้พรมแดน

การลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศมักเกิดขึ้นในตลาดทุน แต่สิ่งที่นักลงทุนอาจไม่ตระหนักก็คือขนาดตลาดทุนของไทยเทียบแล้วไม่ถึง 1% ของตลาดทุนทั่วโลก ดังนั้นแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซับซ้อนและตอบโจทย์มุมมองต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่หลายๆ ธุรกิจของโลกนั้นยังไม่มีให้เลือกลงทุนโดยตรงในประเทศไทย อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์หรือความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือธุรกิจที่ไม่มีผู้ประกอบการในประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์ เป็นต้น แม้แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถือเป็นของสามัญในต่างประเทศ อาทิ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) หรือหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ก็ยังถือว่าเป็นของใหม่และมีให้เลือกอย่างจำกัดในประเทศไทย การลงทุนในประเทศที่มีในปัจจุบันจึงไม่ตอบโจทย์กับมุมมองของนักลงทุนกลุ่มที่คิดว่าได้ลงทุนในตลาดไทยมาเพียงพอแล้วและต้องการขยายโอกาสให้ไปมากกว่าเดิม

นักลงทุนเพียงมีบัญชีกับบล.ภัทรบัญชีเดียวก็สามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งได้เข้าถึงโอกาสในระดับโลกผ่านเครือข่ายของบล.ภัทร ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศต่างๆ

ประสบการณ์ไร้รอยต่อ

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ก็คือ infrastructure หรือ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศได้โดยสะดวก และมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากน้อยที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้ บล.ภัทรได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนที่ ‘ไร้รอยต่อ’ จนประสบการณ์การลงทุนในประเทศและต่างประเทศแทบไม่มีข้อแตกต่าง กล่าวคือ นักลงทุนเพียงมีบัญชีกับบล.ภัทรบัญชีเดียว ก็สามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งได้เข้าถึงโอกาสในระดับโลกผ่านเครือข่ายของบล.ภัทร ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศต่างๆ ที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้บ้าน

เช่นเดียวกับการลงทุนในประเทศ บล.ภัทร มีบริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่จะคอยให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยของนักลงทุน เพื่อให้สามารถไปลงทุนในต่างแดนได้อย่างมั่นใจ โดยบล.ภัทร เน้นหลักการการลงทุนแบบ Open Architecture ที่เลือกเฟ้นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ลงทุน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์ของบล.ภัทรเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าคำแนะนำสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในไทยและต่างประเทศได้มากที่สุด นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างหลากหลายในต่างประเทศผ่านบริการ Global Investment Service (GIS) บล.ภัทรยังช่วยให้การติดตามการลงทุนทำได้ง่าย โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และความมั่งคั่งไว้ในรายงานฉบับเดียว เอื้อต่อการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เป็นองค์รวมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หากสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-9449