HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


At Your Service


ธนาคารเกียรตินาคินเปิด Financial Hub แห่งแรก สาขาพิเศษเพื่อการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร

Financial Hub เป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ภัทร และธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อสร้างสาขารูปแบบใหม่ของธนาคารที่เน้นให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน และให้บริการด้านตลาดทุนอย่างครบวงจร

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิด Financial Hub แห่งแรก ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธาน ผู้ก่อตั้ง สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเปิดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

     Financial Hub เป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ภัทร และธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อสร้างสาขารูปแบบใหม่ของธนาคารที่เน้นให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน และให้บริการด้านตลาดทุนอย่างครบวงจร

     ทั้งนี้ Financial Hub ประกอบไปด้วย บริการ PRIORITY ของธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งเป็นบริการสำหรับผู้ฝากเงินรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารมายาวนาน และบริการเงินฝากหลากหลายประเภทสำหรับลูกค้าที่สนใจวางแผนทางการเงินอื่นๆ ถัดมาคือบริการด้านการลงทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้แก่ Phatra Wealth Management บริการที่ปรึกษาทางการลงทุนส่วนบุคคล และ Phatra Edge บริการโซลูชั่นการลงทุน ภายใต้แนวคิด ‘ตัวช่วยที่ดี พลังการลงทุนก็เหนือกว่าใคร’

     โดยภายในเร็วๆ นี้ ธนาคารเกียรตินาคิน มีแผนพัฒนาและยกระดับ Flagship Branch อีก 3 แห่ง ได้แก่ ทองหล่อ เยาวราช และอโศก ให้เป็น Financial Hub ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02-165-5555