HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


PHATRA LTFD     การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือ LTF มักเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือสำหรับลดหย่อนภาษีมากกว่าการลงทุน จนทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้พิถีพิถันกับการเลือกกองทุนมากนัก เพราะถือว่ากองทุนกองไหนๆ ก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต่างกัน

     อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่คิดอย่างนี้ถือว่าพลาดประโยชน์สำคัญของแอลทีเอฟ เพราะด้วยลักษณะของกองทุนที่มีข้อกำหนดให้ผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนในระยะยาว ดังนั้นหากเลือกให้ดี แอลทีเอฟย่อมถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนได้ลงทุนทางอ้อมในหุ้นเป็นระยะเวลานานพอที่จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า โดยไม่ผลีผลามขายทิ้งไปก่อนเพราะความผันผวนระยะสั้น ดังเช่นที่มักเป็นปัญหาของนักลงทุนรายย่อย

     ในการนี้ ด้วยรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมในปี 2559 จาก Morningstar และรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้น 100% ยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 จากวารสารการเงินธนาคาร กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แสดงให้เห็นประโยชน์ของแอลทีเอฟนอกจากภาษีได้อย่างชัดเจน

ตัดสินใจด้วยวิทยาศาสตร์

     หัวใจสำคัญของ PHATRA LTFD คือการเสาะหาหุ้น ‘เพชรในตม’ หรือหุ้นพื้นฐานดีที่ตลาดยังไม่เห็น ด้วยกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเมื่อกองทุนสนใจหุ้นของบริษัทใดก็จะประเมินจุดเด่นจุดด้อยของบริษัทนั้นภายใต้บริบทเศรษฐกิจแวดล้อมอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัจจัยพื้นฐาน มูลค่าหลักทรัพย์ มุมมองของตลาด ความยั่งยืน อีกทั้งยังทำ ‘company visit’ หรือสัมภาษณ์ผู้บริหารอีกกว่า 200-300 ครั้งต่อปีเพื่อความเข้าใจแบบลงลึกก่อนตัดสินใจลงทุน โดยยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด อธิบายว่า “หน้าที่ของทีมจัดการกองทุนคือการพยายามคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมในการลงทุนระยะกลาง-ยาวภายใต้การประเมินภาพเศรษฐกิจในมุมกว้าง โดยเป็นการลงทุนอย่าง active ที่ผสมผสานทั้งแนว growth และแนว value ตามแต่สถานการณ์ และหลังจากลงทุนไปแล้วก็ติดตามผลและปรับให้สอดคล้องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่เห็นเป็นดอกผลในวันนี้ มันไม่ใช่เหตุบังเอิญ แม้ปีที่แล้วตลาดลง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ performance ของกองยังเป็นบวก”

คล่องตัวและทันท่วงที

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด มีกระบวนการวิเคราะห์หุ้นที่ละเอียดรอบด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการอย่างคล่องตัวและเคลื่อนที่เร็ว โดยในขณะที่กองทุนไม่น้อยอาจใช้เวลาหลายอาทิตย์ในการเปลี่ยนหุ้นที่ลงทุน ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร ผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จนการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วระยะเวลาอันสั้น ทำให้เมื่อเห็นโอกาสการลงทุนก็ดำเนินการได้ทันท่วงที “เราใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่คล่องตัว ทำให้ไม่พลาดโอกาส และพลิกเอาประโยชน์จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้” วรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการทีมกลยุทธ์การตลาดและการขายฝ่ายบริหารงานขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด กล่าว

ยั่งยืนด้วยระบบ

     ไม่เพียงเท่านั้น ในโลกของการจัดการกองทุนที่ปกติมักให้ความสนใจเฉพาะแต่ชื่อเสียงของผู้จัดการกองทุน สิ่งที่ PHATRA LTFD เน้นย้ำคือการทำงานกันเป็นทีมที่ทุกคนใช้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างมาทำงานร่วมกัน ดังที่ยุทธพล เปรียบว่า “ทีมจัดการกองทุนและทีมวิเคราะห์ทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้าเปรียบเป็นการขับรถแข่ง นักวิเคราะห์จะทำหน้าที่เนวิเกเตอร์บอกเส้นทาง ผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่เป็นคนขับดูเรื่องความเร็ว เกียร์ที่ใช้ ฯลฯ เราเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันแบบ dynamic เพื่อให้เกิดแนวคิดการลงทุนใหม่ๆ” โดยเนื่องจากผลงานของกองทุนเป็นผลมาจากการทำงานเป็นทีมและความพยายามร่วมกันของทุกคน PHATRA LTFD จึงสามารถสร้างผลงานที่ต่อเนื่อง ไม่ถูกกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล สอดคล้องกับลักษณะของแอลทีเอฟ ซึ่งต้องวัดผลกันในระยะยาว

     ในโอกาสที่ช่วงระยะเวลาปลายปีและเส้นตายการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเขยิบใกล้เข้าเรื่อยๆ ขณะนี้จึงถือเป็นเวลาดีที่นักลงทุนจะได้ทบทวนการลงทุนให้เกิดผลงอกงามกว่าที่ผ่านมา ซึ่งด้วยกระบวนการคัดกรองหุ้นที่เป็นวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจที่คล่องตัว ตลอดจนระบบของทีมเวิร์กที่ยั่งยืนไม่ขึ้นกับตัวบุคคลการันตีโดยรางวัลคุณภาพดังกล่าวแล้ว PHATRA LTFD ถือเป็นอีกตัวเลือกที่นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง

     เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเรื่องเฉพาะของปีนี้ ผลตอบแทนของการลงทุนที่ดีจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตข้างหน้าต่อไป