HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

1

บลจ. ภัทร คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar Fund Awards Thailand 2016

     กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ภายใต้การบริหารของบลจ.ภัทรได้รับเลือกให้เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2016 (Long Term Equity Fund) จากมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) โดยมียุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทรเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

     กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง กองทุน PHATRA LTFD เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

2

Phatra Wealth Management และ PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกันจัดงานสัมมนา ‘การลงทุนหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์ Smart Beta’

     Phatra Wealth Management และ PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกันจัดงานสัมมนา ‘การลงทุนหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์ Smart Beta’ เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบัน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ณฤทธิ์ โกสลาทิพย์ ยุทธพล ลาภละมูล และดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ร่วมเสวนาในงานนี้ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

     งานสัมมนาจัดขึ้นที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

3

เกียรตินาคินภัทร เปิดสาขาทองหล่อ Financial Hub แห่งใหม่ พร้อมให้บริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจร

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิด Financial Hub แห่งใหม่ที่สาขาทองหล่อ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยลูกค้า แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร เข้าร่วมภายในงาน Grand Opening เมื่อเร็วๆ นี้

     Financial Hub สาขาทองหล่อออกแบบในคอนเซ็ปต์อินดัสเทรียล ลอฟต์ ประสานความร่วมมือในการทำงาน สะท้อนจุดแข็งของ บล.ภัทร และธนาคารเกียรตินาคิน ในการเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านตลาดทุนอย่างครบวงจร ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ 15 (J Avenue) เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9:00-18:00 น.

4

ธนาคารเกียรตินาคิน จับชีพจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี KK Annual Seminar 2016 เพื่อลูกค้าสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูล โดยประเมินว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2016 นี้ จะขยายตัว 17% คิดเป็นมูลค่าราว 274,000 ล้านบาท

5

เปิดบ้านต้อนรับ KK NeXtGen รุ่น 3

     อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ และ กุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับทายาทธุรกิจของลูกค้าที่เข้าร่วม KK NeXtGen: From Study to Success รุ่น 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 เดือน เนื้อหาถูกออกแบบเป็นพิเศษ เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกลและกล้าเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความพร้อมเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

6

ธนาคารเกียรตินาคิน และเจนเนอราลี่ ประกันชีวิตร่วมเปิดตัว CHRONOS

     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางด้านธุรกิจแบงก์แอสชัวแรนส์ของธนาคาร ร่วมจัดกิจกรรม KKGEN Exclusive Dinner เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ CHRONOS นิยามใหม่ของความคุ้มครองเอกสิทธิ์ที่ดูแลเวลาของคุณ ผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันชีวิตสำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง มาพร้อมกับสิทธิพิเศษระดับ World Class อาทิ บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การเดินทาง และบริการเลขาส่วนตัว ที่จะดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของเจนเนอราลี่ทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

7

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนำร่องโมเดล ‘บรรยงพามา บัญชาพาไปชิมนิพพาน’ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดกิจกรรม ‘บรรยงพามา บัญชาพาไปชิมนิพพาน’ โดยมีบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 60 คน ไปสร้างความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ ธรรมะ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รับช่วงต่อเพื่อนำคณะชิมลองนิพพานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุที่เคยกล่าวไว้ว่า “นิพพานชิมลอง ก็เป็นของที่ชิมลองดูก่อน ถูกใจแล้ว มันจึงค่อยซื้อก็ได้ ชิมลองดูก่อนสิ”

     นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ และสวนโมกข์กรุงเทพร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นโมเดลนำร่องแก่องค์กรอื่นๆ ในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ธรรมะระหว่างผู้นำองค์กร ผู้นำความคิดในสังคม กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อจุดประกายความสนใจศึกษาธรรมะโดยมีผู้นำองค์กรให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวคิด รวมถึงประสบการณ์กับผู้บริหารและพนักงาน

     กิจกรรม ‘บรรยงพามา บัญชาพาไปชิมนิพพาน’ มุ่งผสมผสานธรรมะเข้ากับการดำเนินชีวิตตามปกติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจากการฝึกสติและสัมผัสความสงบท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนพุทธธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงล้อมวงเสวนากับบรรยง เรื่อง ‘โลก(ย์)กับพุทธศาสนา’ ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องของระบบทุนนิยมกับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ซึ่งบรรยงได้นำหลักอิทัปปจัยตา อิทธิบาท และพรหมวิหาร มาปรับใช้กับการทำธุรกิจและชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุล

     จากนั้น นายแพทย์บัญชา ได้นำชมภาพปริศนาธรรมะภายในสวนโมกข์กรุงเทพ ก่อนเข้าสู่ช่วง ‘ภาวนากับชีวิต’ นำโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโยงใยชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรา ผู้อื่น และสิ่งที่ต้องเป็นไป รวมถึงการนำหลักคิดเรื่อง ‘ตัวกู ของกู’ ของท่านพุทธทาสภิกขุ มาประยุกต์ เพื่อลดตัว ลดตน และถอนชีวิตเราจากชีวิตผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ

     กิจกรรมนี้ปิดท้ายที่การพูดคุยเรื่อง ‘การปฏิบัติภาวนากับชีวิต’ โดย บรรยง นายแพทย์บัญชา และ ‘นิ้วกลม’ (สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์) ซึ่งได้ข้อสรุปว่ามนุษย์ต้องการเข้าถึงความจริงและสัจธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจะเลือกแนวทางการปฏิบัติธรรมแบบใดก็ได้ที่เหมาะกับตัวเรา