HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Wealth Management ผู้ช่วยด้านการลงทุนเพื่อการคว้าโอกาสจากตลาดได้อย่างมั่นใจ

บริการ ‘ออกแบบ’ การลงทุนให้ทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว และตั้งอยู่บนองค์ความรู้แบบมืออาชีพ

     ปัจจุบันแม้กระทั่งนักเก็บเงินที่อนุรักษ์นิยมที่สุดก็คงต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเงินฝากคงไม่มีทางหวนคืนไปสู่อัตราปีละ 10-15% เหมือนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 อีกต่อไป ซ้ำยังมีแต่จะถูกบั่นทอนโดยอัตราเงินเฟ้อลงเรื่อยๆ กระนั้นการจะกระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในยุคที่ตลาดเงินและตลาดทุนเต็มไปด้วยความผันผวนและผลิตภัณฑ์เข้าใจยากเช่นในทุกวันนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน นี่คือที่มาของ ‘บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล’ จากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรซึ่งจะช่วยนักลงทุน ‘ออกแบบ’ การลงทุนให้ทั้งตอบโจทย์สไตล์การลงทุนส่วนตัวและตั้งอยู่บนองค์ความรู้แบบมืออาชีพ

ส่วนผสมที่ลงตัว

     ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของนักลงทุนว่าไม่ได้กลัว ‘ความเสี่ยง’ มากเท่ากับ ‘ความเสียหาย’ ที่เกิดจากการลงทุน และด้วยความเข้าใจธรรมชาติของตลาดเงินและตลาดทุนว่าในแต่ละช่วงเวลา สินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น ตราสารเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน รวมถึงการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ย่อมให้ผลตอบแทนขึ้นลงที่แตกต่างกัน หัวใจของการออกแบบการลงทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมุ่งเน้นหลักการ Asset Allocation กล่าวคือ การกระจายการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ในทุกสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ผลตอบแทนที่ขึ้นลงไม่พร้อมกันของแต่ละสินทรัพย์จะช่วยสร้างสมดุลไม่ให้การลงทุนโดยรวมเกิดความผันผวนรุนแรง ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของเงินลงทุนได้

หัวใจของการออกแบบการลงทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมุ่งเน้นหลักการ Asset Allocation กล่าวคือ การกระจายการลงทุน ในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ

เข้าใจเป้าหมายส่วนบุคคล

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังตั้งส่วนงาน Chief Investment Officer (CIO Office) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องการลงทุน ทั้งมุมมองการลงทุนในภาพใหญ่ มุมมองการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ลงไปถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์การลงทุน ให้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถนำไปตอบสนองความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายได้อย่างลงลึก ทั้งเรื่องเป้าหมายผลตอบแทน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนระยะเวลาในการลงทุน ยิ่งกว่านั้น เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง ส่วนงาน CIO Office ซึ่งติดตามการลงทุนอยู่ตลอด ยังสามารถ ‘ปรับพอร์ต’ เพื่อคว้าโอกาสจากตลาด โดยยังไม่เบี่ยงเบนไปจากหลักการจัดสรรสินทรัพย์ที่เป็นหัวใจของการสร้างผลตอบแทน

องค์ความรู้ที่เชื่อถือได้

     ด้วยโครงสร้างของ CIO Office ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกประเภทสินทรัพย์ (asset class) อีกทั้งยังตั้งเป็นหน่วยงานเอกเทศจากส่วนงานขายผลิตภัณฑ์ CIO Office จึงสามารถให้คำแนะนำได้อย่างอิสระและยึดเอาผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นที่ตั้งภายใต้รูปแบบธุรกิจ Open Architecture หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มธุรกิจฯ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของ CIO Office ตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ครอบคลุมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินและตลาดทุน อีกทั้งยังมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของนักลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจฯ ยังร่วมมือกับธนาคารแห่งอเมริกาเมอร์ริลลินซ์ ในด้านงานวิจัยเพื่อเพิ่มมุมมองการลงทุนในระดับสากลอีกด้วย

       สุดท้ายนี้ ในขณะที่การตัดสินใจลงทุนเป็นรายวันตามสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุนอาจสร้างกำไรได้น่าตื่นเต้น แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ไม่มีเวลาหรือข้อมูลพอจะติดตามตลาดได้อย่างเต็มที่ การตัดสินใจเช่นนั้นอาจมาพร้อมความเสี่ยงที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คำแนะนำการจัดสรรเงินลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่วางใจได้ในเรื่องความรู้และความจริงใจ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจนำนักลงทุนไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่ต้องใจหายใจคว่ำระหว่างทาง

       นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โทรศัพท์ 02-305-9800 หรืออีเมล customerservice@phatraasset.com