HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Family Matters

บริการ Family Wealth Advisory ที่ช่วยดูแลความมั่งคั่งของครอบครัวแบบรอบด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ให้ทุกครอบครัวก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง


30 กันยายน 2566

ธุรกิจครอบครัวเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาหลายทศวรรษ และในปัจจุบัน เกินครึ่งหนึ่งของบริษัทมหาชนในดัชนี SET50 เป็นธุรกิจครอบครัว ยังไม่นับถึงกิจการเล็กใหญ่ที่อยู่นอกตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อครอบครัวขยายไปพร้อมการเติบโตของธุรกิจ ความหลากหลายของคนในครอบครัว และโครงสร้างบริษัทย่อมเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดี อาจส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินไปได้ต่อเนื่องและรักษาความมั่งคั่งของครอบครัวไว้ การวางแผนป้องกันปัญหาและการจัดการเชิงโครงสร้างและธรรมนูญในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่แพ้การมุ่งหน้าสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ

ด้วยความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมาหลายปีจากการดูแลหลากหลายตระกูลและธุรกิจสำคัญของประเทศ บล.เกียรตินาคินภัทร ได้นำเสนอบริการ Family Wealth Advisory ให้กับลูกค้า High Net Worth และลูกค้ากลุ่ม Priority เพื่อเป็นอีกขั้นของการรักษาความมั่งคั่งของครอบครัวในทุกมิติ ไม่จำกัดแค่การลงทุนให้เงินงอกเงย

มากกว่าการบริหารการเงิน

‘ความมั่งคั่ง’ นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการมีสินทรัพย์มหาศาลเพียงอย่างเดียว เพราะจำเป็นต้องมีแผนการและความรู้ในการรักษาทรัพย์สินที่มี หรือนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ ป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ลดมูลค่าหรือสูญหายไปในอนาคต

หนึ่งในวิธีบริหารความมั่งคั่งที่สำคัญคือ การนำทรัพย์สินที่มีไปกระจายการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงในการสูญเสียทุกอย่างหากธุรกิจไม่เป็นไปอย่างที่คิด ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ หรือปัจจัยจากภายในครอบครัวเองก็ตาม นอกจากนี้ ในบริบทของธุรกิจครอบครัว ความมั่งคั่งก็ไม่สามารถวัดได้เพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียว เพราะรวมไปถึงค่านิยมและชื่อเสียงของตระกูลที่จะต้องรักษาและสืบทอดต่อไปด้วยเช่นกัน บริการ Family Wealth Advisory ของบล.เกียรตินาคินภัทร จึงเป็นส่วนที่ต่อยอดจากบริการหลักด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์การเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของครอบครัวในการส่งผ่านความมั่งคั่งสู่ทายาทในรุ่นถัดไปอย่างยั่งยืน

‘ความมั่งคั่ง’ นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการมีสินทรัพย์มหาศาลเพียงอย่างเดียว เพราะจำเป็นต้องมีแผนการและความรู้ในการรักษาเงินที่มี หรือนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ ป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ลดมูลค่าหรือสูญหายไปในอนาคต

ดูแลตั้งแต่ระดับโครงสร้าง

การรักษาธุรกิจของครอบครัวนั้นมีลักษณะเฉพาะและซับซ้อน เพราะการทำงานกับครอบครัวมีความละเอียดอ่อนทั้งในด้านการรักษาความสัมพันธ์ และด้านการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งหากบริหารไม่เหมาะสม อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกจนกลายเป็นปัญหาได้บริการ Family Wealth Advisory ของบล.เกียรตินาคินภัทรจึงรวมถึงการช่วยดูแลผู้ประกอบธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ระดับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านโครงสร้างการถือหุ้น ไปจนถึงการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว เพื่อการสร้างความยั่งยืนและการส่งต่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชี่ยวชาญด้านกระจายความเสี่ยง

“Concentrate to get rich, diversify to stay rich.” เป็นประโยคที่นักลงทุนทั่วโลกยกขึ้นมาใช้เป็นแนวทางบริหารเงิน ซึ่งหมายถึง การสร้างความมั่งคั่ง จำเป็นต้องท้าทายกับความเสี่ยงที่กระจุกตัว แต่เมื่อสร้างฐานะได้แล้วจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่งคั่งไว้ กระนั้นในทางปฏิบัติ ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานอาจทำให้เจ้าของกิจการประเมินความเสี่ยงของตลาดต่ำกว่าความเป็นจริง จนไม่ได้กระจายการลงทุน ทำให้เงินส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ธุรกิจเดียว

ดังนั้น เมื่อเรื่องไม่คาดคิดและเหนือความควบคุมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการถดถอยของเศรษฐกิจโลกภัยพิบัติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถทำให้ธุรกิจที่แข็งแกร่งสั่นคลอนได้เพียงชั่วข้ามคืน สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างผลกระทบมหาศาลต่อกลุ่มคนที่ไม่ได้แยกสินทรัพย์ของธุรกิจออกจากความมั่งคั่งของครอบครัว ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวต้องรวนเรไปพร้อมธุรกิจ

การทำงานร่วมกับฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ยังอาจนําไปสู่บริการการให้คำปรึกษาทางการเงินกับธุรกิจของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนขยายกิจการ หรือคำปรึกษาในการซื้อหรือขายกิจการขอบครอบครัว เสมือนคู่คิดในทุกช่วงวงจรธุรกิจตลอดจนกการส่งผ่านกิจการสู่รุ่นถัดไป

บริการ Family Wealth Advisory ของบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นส่วนที่ต่อยอดจากบริการหลักด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์การเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของครอบครัวในการส่งผ่านความมั่งคั่งสู่ทายาทในรุ่นถัดไปอย่างยั่งยืน

เตรียมความพร้อมรุ่นต่อไป

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่หลายธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญคือ การสืบต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ที่มักมีโอกาสไปไม่ถึงรุ่นที่ 3 และรุ่นต่อๆ ไป เนื่องจากการขยายครอบครัว ที่ทำให้มีความหลากหลายทางความคิดและความต้องการมากขึ้นประกอบกับยุคสมัยที่ทำให้ค่านิยมและวิถีชีวิตของคนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรุ่นใหม่อาจพบว่าการกลับไปทำงานธุรกิจครอบครัวนั้นไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และค่านิยมส่วนตัว หรือค่าตอบแทนอาจไม่ได้มากพอเท่าออกไปทำงานของตัวเอง หรือไม่เช่นนั้น ธุรกิจของครอบครัวบางอย่างอาจกลายเป็นธุรกิจล้าสมัยไปเสียแล้ว

ด้วยความตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ บริการ Family Wealth Advisory จึงรวมไปถึงการพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวในแต่ละรุ่น เพื่อทำความเข้าใจปัญหาของแต่ละครอบครัว และช่วยกันหาจุดลงตัวที่ทุกคนจะมาพบกันได้ พร้อมจัดทำแผนสืบทอดกิจการ ยิ่งกว่านั้นบล.เกียรตินาคินภัทรยังมีโครงการที่ช่วยบ่มเพาะเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมเป็นผู้บริหารและรับช่วงต่อกิจการของครอบครัวในโครงการ KKP NeXtGen ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทายาทธุรกิจโดยเฉพาะ และโครงการ Wealth Management Internship ที่เน้นให้ความรู้ด้านการบริหารความมั่งคั่งให้กับทายาทธุรกิจในวัยเรียน ปูพื้นฐานสำคัญทั้งด้านการเงินและการใช้ชีวิตสู่การก้าวเข้ารับหน้าที่ของวัยทำงานเต็มตัว

ใกล้ชิด ครบวงจร

แม้บริการ Family Wealth Advisory จะคาบเกี่ยวความชำนาญหลากหลาย แต่เกียรตินาคินภัทรมุ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าผ่านการมีที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิดและรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีช่วยประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ด้านการลงทุน ไปจนถึงเรื่องเงินกู้ สินเชื่อ หรือเรื่องการซื้อขายกิจการ นอกจากนี้ ภายในทีม Wealth Management มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี ที่สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นและความช่วยเหลือด้านโครงสร้างบริษัทประเภทต่างๆ และการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ภาษีการรับมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ ทั้งยังสามารถแนะนำนักกฎหมายที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีให้ลูกค้าได้

ลูกค้าที่สนใจบริการ Family Wealth Advisory สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน หรือโทร. 02 165 5555