HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


One Answer Away

Mandate Service กับการบริหารพอร์ตการลงทุน ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายเฉพาะบุคคลด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากทั่วโลก ภายใต้การดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญ

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หัวใจของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จย่อมอยู่ที่การติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย การตัดสินใจที่เฉียบขาดทันการณ์ ตลอดจนวินัยในการทบทวนพอร์ตอย่างรัดกุม น่าเสียดายที่น้อยคนจะมีเวลาเพียงพอสำหรับทำทุกเรื่อง ท่ามกลางภารกิจในชีวิตที่มีแต่จะเข้มข้นขึ้นตามสถานการณ์รอบตัว

ด้วยความเข้าใจข้อจำกัดของนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)จึงได้นำเสนอ Mandate Service เพื่อเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกความยุ่งยากซับซ้อน เพราะภายใต้บริการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาช่วยดูแล บริหาร ควบคุมความเสี่ยง และติดตามพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบการลงทุนหรือกลยุทธ์ที่ได้ตกลงกับลูกค้า เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังให้ช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และตอบโจทย์เป้าหมายเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทุนต่างประเทศอย่างไร้กังวล

นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศช่วยเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพราะไม่ว่าวัดจากขนาดหรือความหลากหลาย ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ไทยมีขนาดเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลก อีกทั้งองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น Old Economy และมีอุตสาหกรรมที่ผลักดันด้วยเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย ประกอบกับประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น กระนั้น การลงทุนในต่างประเทศกลับไม่ได้ง่ายอย่างใจคิด เพราะต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างมาก ในการเลือกประเภทสินทรัพย์ การเลือกกองทุนหรือหลักทรัพย์ที่เหมาะสม รวมถึงเข้าใจข้อจำกัดในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีความซับซ้อนกว่าการลงทุนในประเทศไทย ยังไม่ต้องพูดถึงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแทบเป็นรายวัน

อย่างไรก็ดี ภายใต้บริการ Mandate Service ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระเหล่านี้ ทำให้นักลงทุนมีการลงทุนที่ตอบโจทย์โดยปลอดความยุ่งยาก เช่น หากนักลงทุนสนใจการลงทุนในหุ้น Technology และ Healthcare ที่มีอัตราการเติบโตสูง บริการ Mandate Service จะช่วยคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท Technology และ Healthcare ที่ดีทั่วโลก ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกมาให้นักลงทุนแบบครบจบในที่เดียว

วินัยการลงทุนที่สม่ำเสมอ

Warren Buffett กล่าวไว้ว่า “We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest.” ซึ่งแสดงถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของวินัยในการลงทุน แต่ในเมื่อวินัยในการลงทุนคือสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยาก Mandate Service จึงจัดสรรทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การลงทุนและการให้บริการลูกค้ามามากกว่า 20 ปี มาทำหน้าที่ติดตาม ปรับน้ำหนักและควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้น บริการนี้ยังต่อยอดจากจุดแข็งทางด้าน Wealth Management ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการใช้ Open Architecture Platform ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนกับผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่ดีที่สุดในแต่ละความเชี่ยวชาญและสถานการณ์ได้ (Multi-manager Approach) โดยไม่ต้องยึดติดกับผู้จัดการกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดกองทุนหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าในทุกสถานการณ์ พอร์ตการลงทุนจะได้รับการดูแลและตัดสินใจโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญที่สุดภายใต้กรอบการลงทุนหรือกลยุทธ์ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการใช้ Digital Wealth Solutions ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดตามและปรับพอร์ตได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงที รวมถึงสามารถเข้าถึงการลงทุนได้หลากหลายรูปแบบทั่วโลก

ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาช่วยบริหาร และติดตามพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบการลงทุนหรือกลยุทธ์ที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันท่วงที

การเข้าถึงบริการ Mandate Service

บริการ Mandate Service เหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสถาบันหรือลูกค้ารายบุคคล เพราะมีการปรับโจทย์การให้บริการตามความต้องการ ความคาดหวัง ความเสี่ยงที่รับได้ และระยะเวลาในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้มีเงื่อนไขเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 เหรียญสหรัฐ

รับประกันบริการด้วยรางวัลแห่งเอเชีย

Mandate Service ได้รับรางวัล Asiamoney Private Banking Awards 2021: Best for Asset Management/ Discretionary Portfolio Management in Thailand จากบริการที่ครอบคลุมทุกด้านของการลงทุน เพราะบริการนี้ไม่เพียงช่วยตัดสินใจลงทุนตามเงื่อนไขหรือความพร้อมของแต่ละคน แต่ยังช่วยบริหารและติดตามพอร์ตอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญของบล.เกียรตินาคินภัทร นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจภายใต้คำแนะนำจาก Mandate Service จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและตอบสนองกับความต้องการและเป้าหมายการลงทุนเฉพาะบุคคล ให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างความสมดุลของการลงทุนและใช้เวลากับสิ่งสำคัญอื่นๆ ในชีวิตอย่างอิสระ

สำหรับผู้ที่สนใจบริการ Mandate Service สามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคินภัทร”) ให้บริการ Mandate ภายใต้ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการ Mandate นี้ไม่ใช่การให้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บล.เกียรตินาคินภัทรสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการโฆษณา การให้คำแนะนำด้านการลงทุน บทวิเคราะห์ หรือการเสนอขายแต่อย่างใด เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน สถานะทางการเงินหรือจัดทำขึ้นเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ลงทุนควรได้รับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลต่อเงินลงทุน

บล.เกียรตินาคินภัทร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ของบุคคลใดซึ่งใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน