HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


KKGEN Cancer Ultimate Protect

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แม้ทุกวันนี้ ผู้คนเริ่มมีความตื่นตัวด้านสุขภาพและหันมาออกกำลังกายมากขึ้น แต่ด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่รายล้อมในชีวิตประจำวัน ทั้งอาหารการกิน ตารางหลับนอน ความเครียด ไปจนถึงสภาวะแวดล้อม ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสี่ยงที่จะเป็นโรค ‘โรคไลฟ์สไตล์ (lifestyle diseases)’ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และที่สำคัญ โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่ปี 2541 และเป็นผลให้เกิดการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ควรตื่นตัวเช่นนี้ ธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน KKGEN Cancer Ultimate Protect ที่มีรูปแบบความคุ้มครองที่เหมาะสม ตรงประเด็น และถูกออกแบบมาเพื่อผู้ต้องการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากโรคมะเร็งโดยเฉพาะ

คุ้มครองครอบคลุม

ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง KKGEN Cancer Ultimate Protect นั้น แบ่งความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน กล่าวคือความคุ้มครองในส่วนของโรคมะเร็ง ที่แบ่งเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและโรคมะเร็งระยะลุกลาม และความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีภาวะหรือมีอาการของโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม บริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย และจะจ่ายเพิ่มอีกหากตรวจพบมะเร็งในระยะลุกลาม ทั้งนี้ จำนวนเงินที่คุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก และมีการจ่ายเงินคุ้มครองเป็นก้อนครั้งเดียว โดยไม่ต้องรอเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเอื้อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับการรักษาในรูปแบบที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น หากตรวจพบมะเร็งในระยะลุกลามแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยหลักในปีต่อไปจนครบสัญญา หรือเมื่อครบกำหนดผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเงินกลับคืนบางส่วนด้วย

การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนั้นถือเป็นหนึ่งในมาตรการปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) หรือการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับความมั่งคั่งที่ได้สร้างและสะสมมาแล้ว

มากกว่าตัวเงิน

ในขณะที่การที่ต้องเสียเบี้ยประกันรายปีในขณะที่ไม่ได้เป็นมะเร็ง อาจทำให้หลายคนมองว่าเป็นการ ‘ทิ้งเปล่า’ และอาจหันไปเลือกแผนคุ้มครองที่ทุนประกันน้อยที่สุดแทน แต่แท้จริงแล้ว การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนั้นถือเป็นหนึ่งในมาตรการปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) หรือการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับความมั่งคั่งที่ได้สร้างและสะสมมาแล้ว โดยในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด มาตรการเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะต้องใช้เงินที่สะสมมาจนหมดเพื่อการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและความกังวลอันไม่จำเป็นต่างๆ ด้วย

คำตอบของโลก (โรค) ยุคใหม่

ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผลิตภัณฑ์ KKGEN Cancer Ultimate Protect นั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันโรคมะเร็งอื่นๆ ในตลาด อีกทั้งให้ความคุ้มครองในระยะยาว และมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการจ่ายเงินคุ้มครอง ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความอุ่นใจและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสมัยของความท้าทายเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดี

คำเตือน: ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center โทร. 02-165-5555