HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


The Legacy Lives On

KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 ประกันมรดกเพื่อสั่งสมและส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนข้างหลัง พร้อมทางเลือกการชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่น

นอกจากขั้นตอนการสร้าง สั่งสม และปกป้องความมั่งคั่ง ซึ่งสามารถกระทำผ่านเครื่องมือวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลายแล้ว การวางแผนส่งต่อมรดกยังเป็นอีกขั้นตอนในการบริหารความมั่งคั่งที่หลายคนอาจลืมนึกถึง เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือยังไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การวางแผนมรดกตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นช่วยสร้างความอุ่นใจและมอบหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนข้างหลัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเกียรตินาคินจึงได้ร่วมมือกับบมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เพื่อออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการวางแผนมรดก KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 ซึ่งมีจุดเด่นตรงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ทางเลือกการชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่น และมาพร้อมความคุ้มครองชีวิต 100% ตลอดอายุสัญญา

ส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

ปัจจุบัน บริษัทประกันภัยหลายแห่งเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิด Legacy Planning หรือการวางแผนส่งต่อมรดกมากขึ้น ดังจะเห็นจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในระยะหลังๆ ที่มักออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked หรือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เนื่องจากวิธีการส่งมอบมรดกโดยทั่วไปมักมีกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและกินระยะเวลา รวมทั้งอาจนำไปสู่ภาระทางภาษีต่างๆ การทำประกันมรดกจึงกลายเป็นอีกทางเลือกยอดนิยมในการสั่งสมและส่งต่อความมั่งคั่ง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง โดยในกรณีของ KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 นั้น ทายาทจะได้รับเงินภายในระยะเวลา 15 วันหลังผู้เอาประกันเสียชีวิต ทำให้สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ชีวิตต่อได้โดยไม่สะดุด นอกจากนี้ การเริ่มซื้อประกันภัยตั้งแต่อายุยังน้อย ยังส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยนั้นถูกลงด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากเริ่มซื้อประกันภัย KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 ที่อายุ 40 ปี โดยกำหนดความคุ้มครองที่ 10 ล้านบาท ผู้ซื้อประกันภัยอาจต้องชำระเบี้ยอยู่ที่ราว 5 ล้านบาทเท่านั้น

ทางเลือกการชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่น

ผลิตภัณฑ์ KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 นั้นมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ KKGEN Infinite Wealth 90/5 ซึ่งทางธนาคารเกียรตินาคินได้เปิดตัวไปก่อนหน้า แต่ต่างกันคือ การมอบความคุ้มครองที่ยาวนานขึ้นจนถึงอายุ 99 ปี และสามารถเลือกชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ 2 ปี และ 10 ปี ตอบโจทย์ทั้งสำหรับลูกค้าที่ต้องการจ่ายเบี้ยระยะสั้น และได้รับความคุ้มครองที่สูง หรือลูกค้าที่อยากได้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน แต่มองหาทางเลือกการชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่นขึ้น ช่วยให้การวางแผนทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการออมไปวางแผนใช้ชีวิตได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่อยอดธุรกิจ หรือเดินทางท่องเที่ยว โดยนอกจากความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมอบความคุ้มครองเพิ่มอีก 100% (สูงสุด 50 ล้านบาท) จนถึงอายุ 90 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุด้วย

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคารเกียรตินาคินเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน จึงไม่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยคอยมอบคำปรึกษาแก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ และหากลูกค้ามีกรมธรรม์อยู่ก่อนแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของกรมธรรม์ทั้งหมดว่าครอบคลุมทั้งในแง่ระยะเวลาความคุ้มครองและผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งอาจช่วยเสนอแนะเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้การวางแผนความมั่งคั่งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง นอกจากนั้นแล้ว ผู้ที่ซื้อประกันภัย KKGEN Infinite Wealth 99/2 และ 99/10 ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าเบี้ย หรือบริการลิมูซีนรับส่งเพื่อตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หากเบี้ยประกันภัยมีมูลค่าตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 500,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

คำเตือน: ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง