HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Well-balanced Account

KK Smart Investment Service (KK SIS) บริการการลงทุนผ่านการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง

ทุกวันนี้ การลงทุนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ทางการออม การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการวางแผนเกษียณ กระนั้น ในขณะที่บริการธุรกรรมออนไลน์ได้ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก สำหรับบุคคลที่มีวิถีชีวิตเต็มไปด้วยภาระ ก็อาจยังต้องการผู้ช่วยสร้างนิสัยการลงทุนที่สม่ำเสมอและเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเกียรตินาคินจึงได้ออกแบบบริการ KK Smart Investment Service (KK SIS) ที่มาพร้อมสองฟีเจอร์เด่น เพื่อให้การลงทุนเป็นเรื่องสะดวกที่สุดสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

สร้างวินัยทางการเงินระยะยาว

สำหรับคนทั่วไป การเฝ้าติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าลงทุนให้ถูกจังหวะนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การลงทุนที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นการลงทุนที่สม่ำเสมอและมีระยะยาวเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด แต่ด้วยเหตุที่การสร้างวินัยที่จะลงทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน บริการ KK Smart Investment Service จึงได้นำเสนอหนึ่งในฟีเจอร์พื้นฐานอย่างบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนอัตโนมัติแบบเท่ากันทุกงวดหรือ Saving Plan ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกระดับและความถี่ในการลงทุนที่เหมาะสมจาก 16 กองทุน Top Performance ของ บลจ.ภัทร ซึ่งตอบรับสไตล์การลงทุนประเภทต่างๆ เช่น หากต้องการลงทุนระยะยาวและเน้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุน LTF และ RMF หรือหากต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสามารถรับความเสี่ยงได้ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ฟีเจอร์ดังกล่าวมีขั้นต่ำในการลงทุนอยู่ที่ 1,000 บาทต่อครั้ง

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ ประเภท Saving Plan นั้นสามารถผูกเข้ากับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับทางธนาคารเกียรตินาคิน

ตัวช่วยบริหารสภาพคล่อง

นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสภาพคล่องโดยมีเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์บางส่วน และในขณะเดียวกันก็ไม่อยากพลาดโอกาสรับผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ก็อาจเลือกใช้ฟีเจอร์ Auto Sweep ภายใต้บริการ KK Smart Investment Service ได้ เพราะด้วยฟีเจอร์นี้ผู้ลงทุนจะสามารถกำหนดระดับต่ำสุด (min) และสูงสุด (max) ของเงินในบัญชีที่ประสงค์จะเก็บไว้เป็นสภาพคล่องได้ เช่น หากผู้ลงทุนกำหนดระดับ max ไว้ที่ 20,000 บาท และระดับ min ไว้ที่ 5,000 บาท ในกรณีที่เงินในบัญชีลดลงต่ำกว่า 5,000 บาท ระบบจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเติมเงินในบัญชีให้กลับมาเป็น 20,000 บาท ตามที่ผู้ลงทุนได้กำหนดไว้ ในทางกลับกัน หากเงินในบัญชีขึ้นไปแตะที่ระดับสูงกว่า 20,000 บาท ระบบจะตัดเงินส่วนที่เกินจาก 20,000 บาทโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปซื้อกองทุน โดยกองทุนที่เปิดให้ลงทุนแบบ Auto Sweep จะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ของบลจ.ภัทร เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น และใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทต่อครั้ง ฟีเจอร์นี้ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยรักษาสภาพคล่อง และสร้างผลตอบแทนสองรูปแบบจากทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและกองทุนได้อย่างยืดหยุ่น

ทำทุกธุรกรรมจบในบัญชีเดียว

นอกจากบริการดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการลงทุนและบริหารสภาพคล่องแล้ว บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service ประเภท Saving Plan นั้นยังสามารถผูกเข้ากับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับทางธนาคารเกียรตินาคิน ทำให้สามารถใช้เพียงบัญชีเดียวในการทำธุรกรรม ลดภาระขั้นตอนและความซับซ้อนในการเปิดบัญชีทุกครั้งที่สมัครบริการใหม่ ยิ่งกว่านั้น ทุกๆ สิ้นเดือน ผู้ใช้บริการ KK SIS ที่ผูกบัญชีหักเงินฝากอัตโนมัติกับธนาคารเกียรตินาคินจะได้รับ KK SIS Statement สรุปความเคลื่อนไหวของกองทุนผ่านทางอีเมล และผู้ใช้บริการทั้งหมดจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการลงทุนด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหรือ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน