HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Living Life to the Fullest

KKGEN Infinite Wealth 90/5 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองตลอดชีพ เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งและใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ประกันได้กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนสำคัญเพื่อสั่งสมและปกป้องความมั่งคั่งทั้งในระยะสั้นและยาว ไม่ว่าจะในรูปแบบของประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยต่างๆ อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งแง่มุมที่ผลิตภัณฑ์ประกันกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งไปยังทายาท ดังเช่นผลิตภัณฑ์ KKGEN Infinite Wealth 90/5 จากความร่วมมือระหว่างธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่มอบความคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมๆ กับปูทางอนาคตที่มั่นคงให้กับคนข้างหลัง

วางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง

คนจำนวนมากอาจมองว่าการวางแผนมรดกนั้นเป็นเรื่องไกลตัว แต่นอกจากการสร้างและสั่งสมให้ทรัพย์สินงอกเงยแล้ว การวางแผนมรดกยังถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของการวางแผนความมั่งคั่ง เนื่องจากวิธีการส่งมอบมรดกในลักษณะทั่วไปนั้นมีกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน รวมทั้งอาจนำไปสู่ภาระทางภาษีต่างๆ โดยเฉพาะหากทรัพย์สินที่ต้องการส่งต่อนั้นมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป คนจำนวนมากขึ้นจึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งต่อความมั่งคั่งไปยังทายาท ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการเริ่มวางแผนมรดกตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมเป็นความมั่นคงสำหรับคนข้างหลัง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ผู้ซื้อประกันสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการชำระเบี้ยประกันไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือนำไปต่อยอดลงทุนอื่นๆ และขณะเดียวกันก็สามารถอุ่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันที่ตนซื้อนั้นเริ่มต้นให้ความคุ้มครองแล้วจนถึงอายุ 90 ปีและจ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี

ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

ในการวางแผนมรดกทั่วไป หลายคนอาจเลือกเก็บทรัพย์สินที่ต้องการส่งต่อไว้ในรูปแบบของเงินออม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการส่งมอบมรดกเป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาทให้กับทายาท ก็อาจนำเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารไว้ แต่หากใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีทุนประกันสูงอย่าง KKGEN Infinite Wealth 90/5 มาเป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผน ก็เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนี้ที่ทุนประกัน 100 ล้านบาทพร้อมระบุชื่อทายาทผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งในกรณีนี้ เบี้ยประกันที่ต้องชำระทั้งหมดอาจตกอยู่ที่ประมาณ 50-70 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และปัจจัยอื่นๆ ของผู้ซื้อประกัน ทำให้แทนที่จะต้องนำเงิน 100 ล้านบาทไปฝากธนาคารทั้งก้อน ผู้ซื้อประกันสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการชำระเบี้ยประกันไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือนำไปต่อยอดลงทุนอื่นๆ และขณะเดียวกันก็สามารถอุ่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันที่ตนซื้อนั้นเริ่มต้นให้ความคุ้มครองแล้วจนถึงอายุ 90 ปี และจ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี โดยทุนประกันนี้สามารถปรับเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกัน

ธนาคารเกียรตินาคินเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนความมั่งคั่งอย่างรอบด้าน จึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์อยู่ก่อนแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ถึงความครอบคลุมในแง่ระยะเวลาความคุ้มครอง ผลตอบแทนของกรมธรรม์ในภาพรวม และสัดส่วนผู้รับผลประโยชน์ รวมทั้งช่วยเสนอแนะเครื่องมืออื่นๆ ที่อาจเติมเต็มการวางแผนความมั่งคั่งได้อย่างราบรื่นและมั่นคง มากกว่าการเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว อย่างผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKGEN Infinite Wealth 90/5 นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีทุนประกันสูง จ่ายเบี้ยระยะสั้น และมอบความคุ้มครองตลอดชีพ โดยนอกจากความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สูงสุด 50 ล้านบาท) ตลอดสัญญาด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

คำเตือน: ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง