HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Seamless Exchange

Foreign Currency Deposit (FCD) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสการลงทุน และเสริมความคล่องตัวด้านการทำธุรกรรมในต่างประเทศ

ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน กลต. ทำให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการฝากเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศมีความคล่องตัวและสะดวกสบายมากขึ้น Foreign Currency Deposit หรือ FCD จึงกลายเป็นบริการที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เพราะช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุน

FCD หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารเกียรตินาคิน คือหนึ่งในคำตอบของการฝากเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ถูกคิดค้นมาให้สามารถเชื่อมต่อการลงทุน และบริหารเงินตราในต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยได้อย่างไร้รอยต่อ

ทำความรู้จัก

FCD คือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินที่ฝากไว้ทั้งในรูปแบบออมทรัพย์และฝากประจำ โดยปัจจุบันบัญชี FCD สำหรับนักลงทุนไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) General Foreign Currency Deposit (GFCD) สำหรับฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่ฝากได้ 2) Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD) สำหรับฝากเงินตราต่างประเทศจากทุกแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ แต่จำนวนเงินสูงสุดที่ฝากได้ต้องไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 3) Portfolio Foreign Currency Deposit (PFCD) สำหรับฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือรอการลงทุนในตราสารต่างประเทศของนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะ สำหรับการถอนเงินจากบัญชี FCD ทุกประเภทก็ทำได้สะดวก เพียงแสดงหลักฐานภาระผูกพันเงินตราต่างประเทศที่ต้องการชำระ หรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทกับธนาคารก็ได้

FCD จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยทันทีที่นักลงทุนพบจังหวะที่เหมาะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ในต่างประเทศ ก็สามารถใช้เงินสกุลตราต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีเข้าลงทุนได้ทันที

สะพานสู่การลงทุน

นอกจากบัญชี FCD จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในต่างประเทศแล้ว บัญชี FCD ยังสามารถใช้ในการบริหารเงินลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ในปัจจุบันที่เงินบาทกำลังแข็งค่า อาจเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนมองว่าเหมาะสมสำหรับเข้าไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ แต่บ่อยครั้ง จังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนก็ไม่ได้มาในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเสมอไป ดังนั้น บัญชี FCD จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ โดยทันทีที่นักลงทุนพบจังหวะที่เหมาะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ในต่างประเทศ ก็สามารถใช้เงินสกุลตราต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชี FCD เข้าลงทุนได้ทันที และเมื่อได้รับคืนเงินลงทุน ก็อาจพักเงินไว้ในบัญชี FCD เพื่อรอเวลาเหมาะสมสำหรับแลกกลับเป็นสกุลเงินบาทในช่วงที่ค่าเงินอ่อนค่า หรือเก็บไว้ในบัญชีเพื่อรับดอกเบี้ยและรอลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศในอนาคตต่อได้

สำหรับผู้ส่งออกสินค้าหรือผู้ที่มีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ แต่ในบางขณะที่ค่าเงินบาทแข็งอาจยังไม่ต้องการจะแลกเป็นเงินบาทในทันที ก็สามารถฝากเงินไว้ในบัญชี FCD เพื่อรอขายเงินตราต่างประเทศในช่วงเวลาที่ค่าเงินอ่อนค่า หรือเก็บไว้รอจ่ายภาระเงินตราต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือในกรณีของผู้นำเข้าหรือผู้ที่มีภาระที่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายบุตรหลานด้านการศึกษาในต่างประเทศ หรือจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ก็สามารถซื้อเงินสกุลต่างประเทศในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเก็บไว้รอจ่ายภาระดังกล่าว โดยไม่ต้องรอไปซื้อเงินตราต่างประเทศที่ค่าเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการทำธุรกรรม

บริการที่ง่ายดาย

ธนาคารเกียรตินาคินให้ความสำคัญกับบริการที่สะดวกสูงสุดสำหรับลูกค้า โดยลดขั้นตอนและจำนวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ผ่านที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนั้น ลูกค้ายังจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนอีกมากมาย เช่น อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกจากบัญชี FCD เพื่อไปลงทุนในต่างประเทศผ่านบริการ Global Investment Services (GIS) ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02-165-5555

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเปิดบัญชี FCD ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน