HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Frontier and Beyond

KKPGEN Global Health Solution ดูแลสุขภาพคุณครอบคลุมทั่วโลก ครบครันกับความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท

เมื่อความแน่นอนอย่างเดียวในชีวิตคือความไม่แน่นอน สถานการณ์ปัจจุบันที่โรคระบาดแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อนที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น การเมืองทั่วโลกที่ยากจะคาดเดา ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทำให้ความไม่แน่นอนในชีวิตสูงขึ้น

เมื่อเราพิจารณาการดูแลตัวเองและครอบครัวยามเจ็บป่วย ระบบรักษาพยาบาลของรัฐที่ผู้ป่วยต้องรอเวลานานจนอาจรักษาไม่ทันการณ์ ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนที่สูงและยังสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นสองถึงสามเท่าของเงินเฟ้อ เทคโนโลยีการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลกที่ยังหาไม่ได้ในไทย หรืออาจต้องใช้เงินหลักสิบล้าน ตลอดจนความคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอื่นที่ไม่ได้จำกัดแค่ความเจ็บป่วย เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น เสนอทางออกที่ดูแลสุขภาพทุกคนอย่างดีที่สุด ครบครันที่สุด ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อให้คุณคลายกังวลเรื่องการสำรองเงิน สามารถวางแผนการเงินได้เต็มที่ และปกป้องสินทรัพย์ของครอบครัวแม้ในยามเจ็บป่วย

เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น ครอบคลุมการรักษาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง โรคจิตเวช ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุม โรคระบาดใหม่ การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ตลอดจนคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพอื่นที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยอย่างครบครัน

ครบครันรอบด้าน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรใช้เวลาหลายปีร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเจนเนอราลี่จากประเทศอังกฤษ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างรอบด้านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างครบครัน โดยมีวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ซึ่งให้บริการที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพียงที่เดียวเท่านั้น เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่นครอบคลุมการรักษาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง โรคเรื้อรัง โรคเอชไอวี และโรคจิตเวช ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุม โรคระบาดใหม่ การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพอื่นที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยและบริการเพิ่มเติม เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดบุตร ค่าชดเชยรายวัน การรับวัคซีน การดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ การรักษาด้านสายตาซึ่งรวมถึงการทำเลสิก ค่าคอนแทคเลนส์ ค่าตรวจสายตา ทันตกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดฟัน ค่าห้องสำหรับคนในครอบครัวที่มาดูแล ค่าใช้จ่ายแก่นักโภชนาการ ค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริจาคอวัยวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือเคลื่อนย้ายจากประเทศนั้นๆ กลับมายังประเทศไทย การเดินทางไปรักษายังประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนค่าเดินทางสำหรับญาติในการไปเยี่ยม เป็นต้น

ครอบคลุมทั่วโลก

เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่นเสนอแผนความคุ้มครองหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต่างกัน เขตความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกได้มีทั้ง 1. ประเทศไทย 2. ทวีปเอเชีย(รวมถึงออสเตรเลีย) 3. ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และ 4. ทั่วโลก เจนเนอราลี่ซึ่งเป็นแบรนด์ประกันระดับโลกมีหน่วยงานเจนเนอราลี่ โกลบอล เฮลท์ (Generali Global Health) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานคอยดูแลคุณไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลก จะเป็นระหว่างท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจ หรือเยี่ยมบุตรที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศก็ตาม ลูกค้าสามารถใช้บริการเครือข่าย Global Medical Network ที่รวมโรงพยาบาลชั้นนำของโลก เช่น โรงพยาบาล John Hopkins Hospital โรงพยาบาล Mayo Clinic โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในสหรัฐอเมริกา และ โรงพยาบาล The University Hospital of Zurich ในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้คุณหมดกังวลเรื่องสุขภาพ สามารถวางแผนทางการเงินโดยไม่ต้องพิจารณาถึงค่าบริการและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ความคุ้มครองคุ้มค่า

ความคุ้มครองที่รอบด้านและครอบคลุมทั่วโลกนี้มากับค่าบริการที่คุ้มค่า เพราะธนาคารได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกเฟ้นบริการที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน โดยปราศจากสิ่งเกินจำเป็น ค่าบริการจึงมีความคุ้มค่าสูง นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกตามความต้องการได้จากแผนทั้งหมดเจ็ดแผน ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามแผนที่สมัคร โดยมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท บริการนี้สำหรับผู้ที่สนใจอายุหนึ่งเดือนถึง 75 ปี และยังสามารถต่ออายุได้ถึง 98 ปี

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555