HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


A Well-Paved Path

ประกันชีวิต เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 แบบสะสมทรัพย์และมีเงินปันผล การลงทุนระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนที่มั่นใจได้ในระยะยาว

ท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการเงินการลงทุน และมีการวางแผนทางการเงินกันมากขึ้น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (มีเงินปันผล) ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารเกียรตินาคินภัทร และเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต คือหนึ่งในทางเลือกที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การออมเงินระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว

ก้าวแรกของ Wealth Management

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์คือการลงทุนที่จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารความมั่งคั่ง เพราะลูกค้าสามารถวางแผนการใช้เงินในระยะยาวบนเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ เช่น การรู้จำนวนเงินที่จะได้คืนและช่วงเวลาที่จะได้รับเงินระหว่างอายุกรมธรรม์ ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตให้สอดคล้อง โดยเฉพาะเงินที่จะได้รับทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ และสามารถนำไปใช้ในการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายรายการใหญ่อย่างการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้

สำหรับผลิตภัณฑ์เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (มีเงินปันผล) นี้เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกันได้ ดังนั้น เงินภาษีที่ได้คืนจากการลดหย่อนจึงยังนำไปลงทุนอย่างอื่นได้อีกต่อ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานตอนกลาง และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน รวมถึงเห็นประโยชน์จากการลงทุนระยะสั้นที่สร้างความคล่องตัวในระยะยาว

เงินภาษีที่ได้คืนจากการลดหย่อนนี้ยังนำไปลงทุนอย่างอื่นได้อีกต่อ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานตอนกลาง และกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน รวมถึงเห็นประโยชน์จากการลงทุนระยะสั้นที่สร้างความคล่องตัวในระยะยาว

จ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี คุ้มครองถึง 15 ปี

จุดเด่นของเคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (มีเงินปันผล) ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร อยู่ที่ระยะเวลาการชำระเบี้ยรายปีระยะสั้นที่จ่ายเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 15 ปี ทั้งยังมีเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี จนครบสัญญากรมธรรม์ เมื่อรวมเงินส่วนที่ได้คืนนี้เข้ากับเงินก้อนที่จะได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งคิดเป็น 450% ของจำนวนเงินเอาประกัน ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวมสูงถึง 520%

นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับเงินปันผลทุกสิ้นปีกรมธรรม์ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการที่ทางเจนเนอราลี่ประกาศในแต่ละปี ดังนั้น จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นระหว่างทาง และยังให้ความมั่นคงในระยะยาว ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนและความคุ้มครองในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนดอายุรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าทุกวัย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555