HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


A Window of Opportunity

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เส้นทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยคงไม่ต่างอะไรกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการผลิตที่ถูกกระทบอย่างแรงจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการก่อสร้างจำนวนมากต้องหยุดชะงักกลางคัน เหล่าผู้ประกอบการต้องเผชิญปัญหาการจ่ายค่าจ้างพนักงานและค่างวดเงินกู้ ขณะที่สถาบันทางการเงินต้องหาสมดุลสำหรับการผ่อนผันการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ โดยยังไม่สูญเสียเสถียรภาพ ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษบนหลักเกณฑ์ที่รัดกุมมากกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข อาจนำไปสู่กระบวนการบังคับชำระหนี้ บังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ และทรัพย์สินดังกล่าวอาจจะกลับเข้ามาเป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (Non-Performing Assets: NPA) ซึ่ง NPA นี้อาจกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของนักลงทุนท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบัน เนื่องจากธนาคารต่างต้องเร่งปล่อยทรัพย์สินเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุด และนำไปสู่การแข่งขันราคาระหว่างธนาคาร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงนายหน้ารายอื่นๆ กล่าวได้ว่านี่เป็นจังหวะเวลาที่ดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เก็งกำไร หรือการปล่อยเช่า ซึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพไม่ควรพลาด

ลงทุนทรัพย์สินรอการขาย

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีเรื่องที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ หนึ่ง ทำเลที่ตั้ง ควรพิจารณาว่าทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินนั้นเหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวหรือไม่ เช่น เหมาะสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยหรือการดำเนินธุรกิจ สอง ประเภททรัพย์สิน ควรพิจารณาว่าอยากได้บ้านเดี่ยวหรือคอนโดมิเนียม หรืออยากได้อสังหาริมทรัพย์พร้อมอยู่หรือต้องการนำไปซ่อมแซมหรือต่อเติม สาม การเงิน พิจารณาถึงงบประมาณและความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจยังคงผันผวน

ทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (Non-Performing Assets: NPA) อาจกลายเป็นขุมทองแห่งใหม่ของนักลงทุนท่ามกลางวิกฤต เป็นจังหวะเวลาที่ดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เก็งกำไร หรือการปล่อยเช่าซึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพไม่ควรพลาด

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผู้ช่วยมืออาชีพมาสร้างโอกาสการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินรอการขายนั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนผ่านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพของฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย หรือ ทีม FPMD (Forclosed Property Management Department)

ทางเลือกในการลงทุนพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ทีม FPMD ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร พร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนที่สนใจในทรัพย์สินรอขายของธนาคารซึ่งมีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ หลายทำเลที่ตั้ง หลากหลายประเภททรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือ เซียน มากประสบการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานและกฏเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทีม FPMD จะทำการเตรียมข้อมูลให้แก่นักลงทุนตามความหลากหลายของทรัพย์สินรอขายที่ธนาคารมีอยู่ตามข้อเท็จจริงและตรงไปตรงมา ตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง ประเภททรัพย์สินรอขายสำหรับการอยู่อาศัยอาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเปล่า ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการและตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลของทรัพย์สินรอขายตรงกับความเป็นจริง ทีมงานจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินในสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ด้วยตัวเอง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์ของทรัพย์สินรอขายทั้งหมดภายใต้การบริหารของธนาคารเกียรตินาคินภัทรยังได้รับการตรวจสอบและประเมินราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขายต่อหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต

เข้าถึงบริการสะดวกสบาย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทีม FPMD ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพื่อจัดหาทรัพย์สินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุดได้ผ่านช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ https://property.kkpfg.com/ หรือ โทร. 02 165 5577 หรือที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา โดยสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมทรัพย์สินได้ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์