HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


The Real Freedom

เพิ่มโอกาสทางการเงินด้วยฟีเจอร์ใหม่จาก Lombard Loan ที่ครอบคลุมหลักประกันการลงทุนทั่วโลกผ่านระบบหลักประกันการลงทุนต่างประเทศ (Global Investment Service: GIS)


การให้บริการทางการเงินเพื่อเสริมความมั่งคั่งและสร้างสภาพคล่องให้ลูกค้าคือหนึ่งในภารกิจสำคัญของไพรเวทแบงก์ ดังนั้น ในฐานะที่เกียรตินาคินภัทรมุ่งมั่นเป็นไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย (The best global private banks for Thais) จึงไม่หยุดยั้งการพัฒนาหรือสรรหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาให้ลูกค้าในประเทศได้อย่างหลากหลายทัดเทียมสากลแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เคยมีในตลาดไทยมาก่อน หนึ่งในนั้นก็คือ การเปิดตัว Lombard Loan หรือสินเชื่ออเนกประสงค์เป็นครั้งแรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2558

จากเดิมที่การกู้ยืมในประเทศไทย มักผูกกับหลักประกันตามแบบแผนอย่างที่ดิน ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งในแง่สภาพคล่องและความซับซ้อนของกระบวนการ สินเชื่อลอมบาร์ดได้เปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพย์หลักประกันที่ผู้กู้มักมีพร้อมอยู่แล้ว เช่น หุ้น อีกทั้งไม่จำกัดรูปแบบการใช้เงิน ไม่ว่าจะลงทุนเพิ่มหรือซื้อสินทรัพย์อื่นก็ทำได้อย่างอเนกประสงค์

ด้วยผลตอบรับที่ดีที่ลูกค้ามีให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้นับตั้งแต่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน บล.เกียรตินาคินภัทร ได้พัฒนาฟีเจอร์ของลอมบาร์ดให้ตอบโจทย์ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการขยายประเภทหลักประกันให้ครอบคลุมสินทรัพย์ต่างประเทศ สอดรับพฤติกรรมของนักลงทุนยุคใหม่ที่นิยมลงทุนในต่างแดน

การเพิ่มโอกาสด้วยสินทรัพย์ต่างประเทศ

เดิมทีเดียว ลูกค้าของบล.เกียรตินาคินภัทร สามารถใช้สินทรัพย์ 3 ประเภทเป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อลอมบาร์ด ได้แก่ เงินสด พอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลที่เปิดไว้กับบล.เกียรตินาคินภัทร และหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในดัชนี SET-100 แต่เนื่องจากในระยะหลัง ความนิยมลงทุนตลาดต่างประเทศของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผ่านบริการ Global Solution Investments หรือ GIS ของบล.เกียรตินาคินภัทร ทางบล.เกียรตินาคินภัทร จึงเปิดให้ลูกค้าสามารถนำพอร์ตการลงทุนผ่าน GIS มาเป็นหลักประกันสินเชื่อลอมบาร์ดด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่อมากขึ้น

หัวใจสำคัญของสินเชื่อลอมบาร์ดคือให้ลูกค้ามีอิสระในการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายตามความประสงค์ โดยนำหลักประกันเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพมาวางไว้ ตลอดเวลาที่ลูกค้านำเงินไปใช้จ่าย หลักประกันจะยังคงเดิมโดยไม่ถูกตัดเงินรายได้จากการลงทุนแต่อย่างใด

ระบบติดตามที่ดีเพื่อรักษาหลักประกัน

หัวใจสำคัญของสินเชื่อลอมบาร์ดคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีอิสระในการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายตามความประสงค์ โดยนำหลักประกันเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพมาวางไว้ ตลอดเวลาที่ลูกค้านำเงินไปใช้จ่าย หลักประกัน เช่น พอร์ตการลงทุน จะยังคงอยู่เดิมโดยไม่ถูกตัดเงินรายได้จากการลงทุนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบค้ำประกันนี้มีความมั่นคง ทางบล.เกียรตินาคินภัทรได้พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบมูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกันไว้ตลอดเวลา หากสินทรัพย์ซึ่งลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันเริ่มมีผลตอบแทนการลงทุนลดลง บล.เกียรตินาคินภัทร จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อเสนอแนะให้ลูกค้าพิจารณานำสินทรัพย์มาวางหลักประกันเพิ่มเติม ทำให้ลูกค้ายังสามารถรักษาสิทธิในวงเงินสินเชื่อ และป้องกันปัญหาการผิดชำระหนี้ ซึ่งด้วยระบบการติดตามสินทรัพย์ค้ำประกันอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้นับแต่เปิดให้บริการสินเชื่อลอมบาร์ดยังไม่เคยปรากฎปัญหาลูกค้าผิดนัดชำระเงินแม้แต่รายเดียว

ลูกค้าที่สนใจเปิดบัญชีสินเชื่อลอมบาร์ดหรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านที่ปรึกษาการลงทุนของท่านที่บล.เกียรตินาคินภัทรหรือติดต่อฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของบล.เกียรตินาคินภัทรโทร. 02 305 9559 หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555