HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Fighters of All Sizes

KKP SME สินเชื่อเสริมพลังธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แค่เพิ่มเงินในบัญชี แต่ยังติดเขี้ยวเล็บทางความรู้ธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าไปอีกขั้น

แม้คำว่า ‘ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม’ หรือเอสเอ็มอี อาจจะไม่ใช่คำฮิตเทียบเท่าสตาร์ทอัพหรือยูนิคอร์นในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ แต่ธุรกิจเอสเอ็มอียังคงเป็นหนึ่งในหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะการเติบโตของเอสเอ็มอีย่อมหมายถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้นพร้อมกันกับที่กระจายความมั่งคั่งไม่ให้กระจุกตัว ด้วยความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของเอสเอ็มอี ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KKP SME ที่พร้อมเป็นคำตอบของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างตรงจุดที่สุด

กู้ได้แม้ไม่มีหลักประกัน

ความพิเศษของ KKP SME คือการออกแบบสินเชื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้มุมมองว่าการอนุมัติสินเชื่ออาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพย์สินของเจ้าของกิจการเสมอไป แต่ควรพิจารณาไปถึงความสามารถหรือประวัติการทำธุรกิจด้วย ทางธนาคารฯ จึงออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KKP SME Freedom วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สำหรับเจ้าของกิจการเอสเอ็มอีที่ไม่มีทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมหรือยังต้องการเก็บทรัพย์สินไว้เป็นทุน โดยเจ้าของกิจการสามารถขอกู้ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขอเพียงมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจของตัวเองมาอย่างน้อย 3 ปี และมียอดขายในการทำธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ยิ่งกว่านั้น หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ก็สามารถขอสินเชื่อ KKP SME Light ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนค้าขายรายวันที่เปิดร้านค้ามากกว่า 2 ปี ด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตลอดการทำสัญญา

ความพิเศษของ KKP SME คือการออกแบบสินเชื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้มุมมองว่าการอนุมัติสินเชื่ออาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพย์สินของเจ้าของกิจการเสมอไป แต่ควรพิจารณาไปถึงความสามารถหรือประวัติการทำธุรกิจด้วย

ทรัพย์สินช่วยเพิ่มมูลค่า

อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการวงเงินเพิ่มขึ้น ยังสามารถใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อขออนุมัติวงเงินได้ ในกรณีของอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน สถานประกอบการ หรือแม้แต่ที่ดินเปล่า ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อผ่าน KKP SME คูณสาม ซึ่งอนุมัติวงเงินได้สูงสุด 3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน โดยวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท และให้เวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 20 ปี ภายใต้เงื่อนไขว่าเจ้าของกิจการต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีและมีรายได้ยอดขายของธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้น เจ้าของกิจการยังสามารถใช้รถเป็นหลักประกันกับ KKP SME รถคูณสาม สินเชื่อที่ไม่เหมือนใครของธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 5 เท่าของมูลค่าประเมินรถยนต์ โดยมีวงเงินสูงสุด 7 ล้านบาท และสามารถใช้รถในการขอสินเชื่อได้ถึง 5 คัน ผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 12% ต่อปี

เติมพลังสมองเสริมธุรกิจ

นอกจากบริการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแล้ว ธนาคารเกียรตินาคินภัทรยังมีบริการพิเศษชื่อ KKP SME Free Solution ซึ่งมาในรูปของการเสริมความรู้ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ ไม่ว่าจะสิทธิในการเข้าฟังสัมมนา อบรม และเข้าถึงบทความให้ความรู้ทางธุรกิจจากองค์กรชั้นนำ โดยลูกค้าสินเชื่อ KKP SME สามารถนำพนักงานหรือลูกจ้างของตนมาร่วมรับฟังการสัมมนา เข้าอบรมทักษะทางการเงิน หรือขอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้แก่พนักงานในฐานะพนักงานของลูกค้า KKP SME ด้วยก็ได้

ธนาคารฯ ยังมีโครงการ The Advantage by KKP SME ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี โดยผนวกความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี และภาษี และบริษัทบีกินเนียร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ร่วมให้คำปรึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบเฉพาะรายบุคคลสำหรับลูกค้าของธนาคารฯ และผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ที่สนใจสินเชื่อ KKP SME สามารถติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร 02 165 5555