HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


The Rare Find

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ หรือ Private Markets ที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าและช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิด


29 กุมภาพันธ์ 2567

หากให้กล่าวถึง ‘การลงทุน’ สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงมักเป็น ‘ตลาดหุ้น’ ที่มีบริษัทหลากหลายขนาดให้นักลงทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการและได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านการซื้อขายโดยตรง หรือผ่านกองทุนต่างๆ แต่นอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้ว การลงทุนใน Private Markets หรือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดยังเป็นอีกทางเลือกอันน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth) ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้น

โดยทั่วไป Private Markets แบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะของสินทรัพย์ ได้แก่ หุ้นนอกตลาด (Private Equity) ตราสารหนี้นอกตลาด (Private Debt) อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) และโครงสร้างพื้นฐานที่มีภาคเอกชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ (Private Infrastructure) ซึ่ง บล.เกียรตินาคินภัทร ได้มีการนำเสนอทางเลือกการลงทุนเหล่านี้ผ่านการลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลกให้กับนักลงทุนมาตั้งแต่ปี 2019 และมีทีม Product Specialists ที่วิเคราะห์คัดเลือกกองทุน ติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้โดยเฉพาะ จึงนับได้ว่าเป็นผู้ให้บริการเจ้าแรกและเจ้าใหญ่ที่สุดด้านการลงทุนใน Private Markets ในประเทศไทย

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า

การลงทุนใน Private Markets นับเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เพราะบริษัทที่ดีและมีศักยภาพบางครั้งไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่การเข้าถึงการลงทุนในบริษัทนอกตลาดเหล่านี้ มักต้องทำโดยผ่านกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือก โดยกองทุนดังกล่าวจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ วางแผน และสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตและสร้างมูลค่ากิจการเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีศักยภาพสูงและมี upside ด้านมูลค่ากิจการที่สูงกว่าบริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์

กระจายความเสี่ยงและลดความผันผวน

นอกจากโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์ประเภทนี้ไม่ได้ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้มีความผันผวนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์จดทะเบียน โดยราคาหรือมูลค่าของบริษัทสะท้อนตามการประเมินจากปัจจัยพื้นฐาน ไม่ได้เคลื่อนไหวตามข่าว การเก็งกำไรและอารมณ์ของตลาด

การลงทุนใน Private Markets นับเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เพราะบริษัทที่ดีและมีศักยภาพบางครั้งไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

กุญแจสำคัญคือการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน

การลงทุนใน Private Markets เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้โดยทั่วไปการลงทุนดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของการลงทุนผ่านกองทุน ที่ต้องอาศัยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการค้นหา คัดเลือก และตรวจสอบบริษัทที่ดีและมีศักยภาพก่อนเข้าไปลงทุน รวมถึงสนับสนุนและติดตามการดำเนินการของบริษัทอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เข้าไปลงทุน จนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม จึงกล่าวได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนใน Private Markets ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทุนเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติย้อนหลังพบว่า ผลตอบแทนจากกองทุนที่อยู่ในระดับ Top Quartile และ Bottom Quartile มีความแตกต่างได้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี การคัดเลือกกองทุนและผู้จัดการกองทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับผู้สนใจลงทุนใน Private Markets

การลงทุนใน Private Markets กับบล.เกียรตินาคินภัทร

บล.เกียรตินาคินภัทร ได้เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใน Private Markets ให้กับนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2019 โดยได้มีการจัดตั้งทีมงาน Product Specialists ที่มีหน้าที่ดูแลการลงทุนประเภทนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์คัดเลือกกองทุน ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นี่คือสาเหตุที่บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นพาร์ทเนอร์เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive Partner) ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกชั้นนำระดับโลกหลายแห่งสำหรับการลงทุน Private Markets เช่นในเดือนพฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา บล.เกียรตินาคินภัทร ได้เรียกเสียงฮือฮาจากแวดวงนักลงทุน ด้วยการเชิญ Howard Marks นักลงทุนระดับตำนานผู้ก่อตั้ง Oaktree Capital Management มาร่วมให้มุมมองต่อช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านการลงทุนของยุคปัจจุบัน

โอกาสที่ยังเปิดกว้าง

ในปัจจุบัน เงื่อนไขและข้อจำกัดการลงทุนใน Private Markets ได้ผ่อนคลายมากขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้นักลงทุนเริ่มเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน บล.เกียรตินาคินภัทร จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้วยการเพิ่มทางเลือกการลงทุนกับผู้จัดการกองทุน Private Markets ระดับโลก การเพิ่มรูปแบบและประเภทของสินทรัพย์ในการลงทุนใน Private Markets ให้สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายจากนักลงทุน รวมถึงขยายการเข้าถึงการลงทุนภายใต้กรอบของกฎหมายให้ไปได้กว้างกว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth) หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเท่านั้นอีกด้วย สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน